Europaparlamentet

Europarlamentet vill ställa krav på Ryssland

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:43 CEST

 

I förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med Ryssland bör EU lyfta fram mänskliga rättigheter och gasleveranser samt kräva ett löfte från Moskva att inte använda våld mot sina grannar. Det framgår av rekommendationer som antogs idag. Parlamentets rekommendation till rådet om det nya avtalet mellan EU och Ryssland antogs med 416 röster för, 80 emot och 147 nedlagda.

Förhandlingarna om partnerskapsavtalet inleddes den 4 juli 2008, men avbröts till följd av kriget i Georgien och återupptogs den 2 december 2008. Återupptagandet av förhandlingarna legitimerar inte på något sätt det status quo som nu råder i Georgien, menar Europaparlamentet som dessutom kräver att den ryska regeringen ger ett löfte om att inte tillgripa våld mot något av sina grannländer.

Parlamentet vill att Ryssland ska anpassa landets lagstiftning till Europarådets och OSSE:s åtaganden när det gäller yttrande- och föreningsfrihet. Ledamöterna påminner om president Medvedevs offentliga åtagande att förstärka rättsstatsprincipen.

Energistadgefördraget bör, enligt ledamöterna, ingå i det nya partnerskapsavtalet och utgöra grunden för alla förbindelser mellan EU och Ryssland på energiområdet. Med hänvisning till Esbokonventionen framhålls vikten av att Ryssland uppmärksammar den ekologiska påverkan från gasledningen "Nord Stream".

Inlägg på svenska i debatten
Henrik LAX (ALDE, Finland) framhöll vikten av ett djupare samarbete med Ryssland och varnade för att den ekonomiska krisen kan försämra de ryska ledarnas inställning till ett nära samarbete med EU. "Georgienkonflikten, gaskrisen mellan Ryssland och Ukraina i början av året och provokationerna kring bronssoldatstatyn i Estland visar att ett enigt EU kan få de ryska ledarna att tänka om" sa Henrik Lax.
Föredragande: Janusz ONYSZKIEWICZ (ALDE, Polen)Betänkande: A6-0140/2009Beslutsförfarande: InitiativbetänkandeDebatt: 1.4.2009Omröstning: 2.4.2009 Ref. : 20090401IPR53192

Kontakt

Anna BÄCKMAN
Redaktion & Information, Bryssel

Marina LÄHTEENMAA
Europaparlamentets informationskontor i Sverige