Key Solutions AB

Europas Bästa Arbetsplatser utsedda – Key Solutions med i Europatoppen

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 08:00 CEST

13 svenska företag har rankats bland Europas 100 Bästa Arbetsplatser 2013 i Europas mest omfattande arbetsplatsstudie genomförd av organisationen Great Place to Work. Key Solutions är ett av dessa och kan med stolthet titulera sig Europas 5:e Bästa Arbetsplats bland små- och medelstora organisationer 2013 efter prisutdelningen som hölls i Dublin 27 juni i år.

Arbetsmarknaden befinner sig i ett tillstånd av ovisshet gällande tillväxt och expansion och många företag tvingas till nedskärning. Key Solutions har sedan starten 2008 visat på stabil utveckling och tillökning och kan som ett, av relativt få företag till antalet, bevisa en stadigvarande anställningsutveckling där nya medarbetare ständigt blir en del av vårt team. ”I en fas av expandering är det viktigt att inte glömma kärnan i verksamheten, vilket är våra medarbetare, och genom denna utmärkelse har vi fått ett bevis på att en god personalpolicy alltid lönar sig”, säger Key Solutions VD Tomas Lydahl.

Great Place to Work Institute menar att de bästa arbetsplatserna i Europa, med en riktigt stark arbetsplats, gynnar verksamheten och bygger starka organisationer. Viktiga fördelar med att skapa en riktigt stark organisation är att det möjliggör att behålla personal och rekrytera den kompetens som behövs. De bästa arbetsplatserna har även en stark tillväxt och hög produktivitet. Vad som utmärker dessa arbetsplatser, oavsett bransch, land och kultur, är ett starkt visionärt ledarskap och en sann vilja att skapa en arbetsplats där medarbetarna litar på sina ledare, är stolta över sitt arbete och upplever stark kamratskap. Det är även under dessa tre huvudområden som undersökningen utgår från - Medarbetarnas förtroende för ledningen, medarbetarnas stolthet över vad de gör samt kamratskapet man känner med sina kollegor. Detta ger motiverade och starka medarbetare med en drivkraft att utvecklas med sin organisation både i tider av framgång, men också i tider av osäkerhet.

Stort deltagande

Key Solutions blev, som känt, under mars 2013 även utsedd till Sveriges 3:e bästa arbetsplats, medelstora organisationer, av Great Place to Work Institute. Genom denna utmärkelse kvalade företaget in på listan bland Europas bästa arbetsplatser 2013. På plats under prisutdelningen fanns ett fåtal kvalificerade organisationer motsvarande den Svenska undersökningen via Great Place to Work från hela Europa. Deltagande länder i undersökningen var däremot desto högre och kom upp i ett antal av 2,119 organisationer representerade från 19 olika europeiska länder.

Om årets lista

Utmärkelsen Europas Bästa Arbetsplatser delas ut till organisationer i tre kategorier: små-och medelstora-, stora- och multinationella organisationer.  Key Solutions placerade sig på plats 3 av Sveriges bästa arbetsplatser medelstora organisationer samt plats 5 av Europas bästa arbetsplatser i kategorin små- och medelstora organisationer.

Hela listan för Europas bästa Arbetsplatser 2013 finner ni här: http://www.greatplacetowork.se/baesta-arbetsplatser/europas-baesta-arbetsplatser.

För mer information, kontakta: Tomas Lydahl, VD Key Solutions AB, Tel +4672-853 00 70, e-post: tomas@keysolutions.se


Key Solutions arbetar med effektivisering av försäljning. Bolaget är idag ett av Sveriges ledande företag inom direktförsäljning och har blivit utnämnda till Sveriges bästa säljbyrå. Företagets vision är att bli globalt marknadsledande inom event- och direktförsäljning. Som verktyg har bolaget tagit fram försäljningsmetoder med fokus på kvalitet – framställda för att vara hållbara även i framtiden.