Europaparlamentet

Europas historia: Ingen försoning utan hågkomst

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:44 CEST

Minnena av Europas tragiska förflutna måste hållas vid liv i syfte att hedra offren, fördöma förövarna och lägga grunden till en försoning som baseras på sanning och hågkomst. Den uppmaningen riktar idag Europaparlamentet i en resolution. Ledamöterna antog resolutionen om "det europeiska samvetet och totalitära diktaturer" med 553 röster för, 44 emot och 33 nedlagda röster. Parlamentet bekräftar åter sin enade hållning mot allt totalitärt styre, oberoende av ideologisk bakgrund.

Europaparlamentet vill att det inrättas en plattform för Europas minne och samvete, med uppgift att stödja nätverksbildning och samarbete mellan nationella forskningsinrättningar som specialiserat sig på de totalitära regimernas historia, samt att det inrättas ett alleuropeiskt dokumentations- och åminnelsecentrum för offren för alla totalitära regimer.

Europaparlamentet beklagar att tillgången till handlingar av personlig betydelse eller för vetenskaplig forskning fortfarande är orimligt begränsad i vissa medlemsstater 20 år efter det att de totalitära kommunistregimerna i Central- och Östeuropa föll. Parlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att göra en verklig kraftansträngning för att öppna arkiv, däribland dem som tillhörde de tidigare säkerhets- och underrättelsetjänsterna.

Europaparlamentet anser att den 23 augusti bör utnämnas till europeisk minnesdag för alla offer för totalitära och auktoritära regimer, i syfte att hedra minnet av dessa offer med värdighet och opartiskhet.
Gemensamt resolutionsförslagB6-0164/2009/RCDebatt: 25.3.2009Omröstning: 2.4.2009 Ref. : 20090401IPR53245

Kontakt

Anna BÄCKMAN
Redaktion och information

Marina LÄHTEENMAA
Europaparlamentets informationskontor i Sverige