Sveriges Kommuner och Landsting

Europas kommunpolitiker samlas i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 15:55 CEST

I dag inleds det europeiska kommunförbundet CEMR:s kongress i Malmö som pågår fram till och med fredag. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) liksom lokala politiker från hela Europa deltar för att diskutera sina viktigaste frågor och största utmaningar.

-Kongressen är en unik möjlighet för lokala och regionala politiker att träffas och dela med sig av sina erfarenheter och bästa idéer. Det är ett mycket bra sätt att utveckla det viktiga arbetet med att rusta kommuner, landsting och regioner för framtidens utmaningar, säger Anders Knape, ordförande för SKL, inför kongressen.

Omkring 1 000 politiker från kommuner och regioner i Europa deltar och kommer under de tre dagarna att diskutera stora och viktiga frågor, såsom ekonomi, demokrati och klimat. Den är 24 gången CEMR (Council of European Municipalities) håller kongress men för första gången arrangeras den i Sverige.

Under kongressen kommer de lokala och regionala företrädarna också att anta en slutdeklaration som visar enad front för europeiska kommuners och regioners ökade möjlighet att påverka viktiga frågor som rör deras verksamhet.

-Kommuner och regioner utför ett stort och viktigt klimatarbete. Därför behöver de få vara med och påverka agendan för klimatarbetet på såväl nationell som internationell nivå, säger Anders Knape.

-Det budskapet kommer vi att föra fram både nu och på internationella kommunförbundet ULCG:s lokala klimattoppmöte i juni. Tillsammans blir de viktiga inspel till FN:s klimatkonferens i november.

För mer information: Linnéa Lundström, handläggare på internationella sektionen, tfn: 08-452 78 10, e-post: ll@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01