Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Europas ledande fastighetsutvecklare väljer Eskilstuna Logistikpark

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 13:52 CEST

Den globala fastighetskoncernen Goodman som äger, exploaterar och förvaltar logistikanläggningar, har tecknat ett optionsavtal för mark i Eskilstuna Logistikpark. Avtalet avser utveckling av upp till 84 000 kvadratmeter lagerbyggnader för företag som är inriktade på varudistribution i Mälardalen och Skandinavien. Investeringen förväntas skapa nya arbetstillfällen i Eskilstuna. 

Eskilstuna kommun och Goodman har tecknat ett avtal som ger Goodman option på att exploatera ett 14 hektar stort markområde uppdelat på två tomter. Avtalet ger Goodman rätt att erbjuda potentiella logistikkunder dessa två tomter. En av tomterna ligger intill E20 medan den andra har en direkt järnvägsförbindelse med Svealandsbanan.

Goodman har valt Eskilstuna på grund av dess strategiska läge i Mälardalsregionen i kombination med tillgången till tre transportsätt som främjar en effektiv distribution, utbildad arbetskraft och en effektiv kombiterminal som möjliggör ett bra varuflöde. 

- Markoptionen i Eskilstuna Logistikpark ger oss tillgång till ett område med ett stort antal potentiella kunder. Vi kommer att leta efter kunder som vill etablera sina företag i Eskilstuna för att distribuera varor i Mälardalen och Storstockholmsområdet. Eskilstuna har ett strategiskt läge och logistikparken ger möjlighet att kombinera väg- och järnvägsfrakt, säger Roger Peters, Goodmans regionchef för Nord- och Östeuropa. 
 
- Att Goodman som är en av världens största aktörer inom utveckling av moderna logistikanläggningar har valt Eskilstuna är ännu ett tecken på att vår investering i Eskilstuna Logistikpark börjar ge resultat. A-förpackning öppnade ett nytt lager i parken tidigare i år, DHL har tecknat en avsiktsförklaring för en tomt för att bygga ett nytt lager för distribution och det finns fler företag som knackar på dörren, enligt Manuel Brändeborn, näringslivsutvecklare i Eskilstuna kommun.

- Det är mycket positivt att Goodman vill investera i Eskilstuna. Deras potentiella kunder kommer att skapa nya arbetstillfällen och det är extremt viktigt för arbetsmarknaden i Eskilstuna. Vi tar nu ett nytt steg i vår ambition att skapa 1 000 nya jobb inom ramen för Eskilstuna Logistikpark, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Illustrationen visar de tomter i Eskilstuna Logistikpark som avtalet med Goodman avser.


Eskilstuna+Strängnäs Logistik
Eskilstuna+Strängnäs Logistiks roll är att utveckla en effektiv logistikverksamhet för transporter och lagerhållning av varor från/till Stockholm-Mälardalen och norra Europa. Eskilstuna-Strängnäs har ett strategiskt läge med utbyggd infrastruktur, stort nätverk av logistikföretag och exploaterbar mark i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg.  Ett utvecklingsprojekt som drivs av Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun och logistikföretag i regionen.

Se även: 
www.eskilstuna-strangnaslogistik.se

Mer information:
Affärsområdeschef Bernt Arehäll, 016-16 78 32, bernt
@eskilstunalogistik.se
Näringslivsutvecklare Mikael Jonsson, 016-710 84 04, mikael.jonsson@eskilstuna.se

Näringslivsutvecklare Manuel Brändeborn, 016-710 16 98, manuel.brandeborn@eskilstuna.se