Vänsterpartiet

Europas mest humana migrationspolitik

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 12:21 CEST

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterar idag på rödgrön.se en överenskommelse beträffande bärande delar av migrationspolitiken som en rödgrön regering avser genomföra.

- Detta är planen för att skapa Europas överlägset mest humana migrationspolitik. Lagen kommer att ändras på i stort sett alla punkter som Vänsterpartiet krävt de senaste åren, beslutsprocessen i asylärenden göras mer öppen och rättssäker och Sverige skall i EU verka för en ny och human politisk inriktning, säger Kalle Larsson, flyktingpolitisk talesman för Vänsterpartiet.

- Jag är stolt över att vi i en tid då många länder i vår närhet sluter sina gränser och för en allt hårdare politik har lyckats komma överens om en politik som så tydligt går åt rätt håll. Nu finns det en tydlig rödgrön migrationspolitik och jag utmanar nu migrationsminister Tobias Billström på debatt. Återstår att se om han vågar, säger Kalle Larsson

Överenskommelsen innefattar inte i nuläget frågan om regularisering respektive vård för gömda och papperslösa.

- Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för en flyktingamnesti och jag är övertygad om att vi kommer att kunna få ett tydligt beslut om att alla – också asylsökande och papperslösa – skall få vård på lika villkor redan nästa år när den utredning som undersöker hur det skall kunna gå till lägger fram sitt förslag, säger Kalle Larsson.

Kontakt:
Kalle Larsson, flyktingpolitisk talesman för Vänsterpartiet 070-343 96 74

Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64