Ricoh Sverige AB

Europas utbildningssektor undermineras av omoderna arbetmetoder enligt ny Ricoh-undersökning

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 10:02 CET

Stockholm, 26 februari 2013 – En undersökning som Ricoh Europe nu publicerar avslöjar att Europas utbildningssektor lider mer av omoderna arbetsmetoder än alla andra branscher[1] och sektorn kämpar för att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. 88 procent av de tillfrågade i europeiska utbildningsinstitutioner anser att arbetsmetoderna de använder är omoderna och hindrar dem från att vara så effektiva som de skulle kunna vara. Detta kan ha stor påverkan på sektorns möjligheter att erbjuda effektiv kvalitativ utbildning.

– Utbildningsenheter och studenter förväntar sig allt modernare och mer mobila utbildningsmiljöer, därför är det avgörande för utbildningssektorn att hänga med i utvecklingen så att de kan erbjuda ny teknik och nya arbetsmetoder. Utbildningsinstitutioner konkurrerar allt mer med effektivitet, utbildningsvärde och kvalitet på sina tjänster för studenter och elever, vilket kan förbättras med modern teknik om den integreras på rätt sätt och används genomgående i organisationen, säger Mia Hussner, CIO, Ricoh Sverige AB.

Dessutom säger 89 procent av de tillfrågade inom utbildningssektorn att de påverkas av mobilt arbete och att det är centralt för sektorn att finna tekniska lösningar för att stödja denna utveckling. Men nya mobila enheter i sig är inte tillräckligt för att öka informationsdelningen. 77 procent säger att även om de har tillgång till några av de senaste tekniska enheterna hindras användningen av äldre back-office-system eller brist på integration och samverkan. Detta gör att man inte kan tillämpa den mobila tekniken som finns i smartphones och läsplattor fullt ut för att förbättra dokumentarbetsflödet. Om enheterna inte är fullt integrerade i dokumentarbetsflödet kan de anställda inte dela information på ett mobilt och effektivt sätt. Vidare kan elevinformation inte uppdateras i realtid och inte heller delas på ett tillförlitligt sätt i nätverken. Det leder till dubbelarbete och säkerhetsrisker.

Ett annat bekymmer är att närmare tre fjärdedelar (73 procent) av de tillfrågade i utbildningssektorn säger att de investerar i ny teknik innan de fullt ut förstått funktionaliteten i befintliga enheter. Med åtdragna budgetar är det avgörande att utbildningsinstitutioner säkerställer att de nyttjar befintlig teknik som de har tillgång till fullt ut och att man har fungerande system och arbetsflöden på plats för att kunna dra nytta av dess fulla funktionalitet innan man beslutar att investera i ny utrustning, nya enheter eller molntjänster. 

– Man tjänar väldigt lite på att köpa ny teknik om den inte kan integreras fullt ut inom skolans eller universitetets nätverk så att personalen kan komma åt och hantera information, och dela kunskap i rätt format och i rätt tid. Om det ska vara möjligt behöver organisationer se över sin teknik och sina dokumentprocesser parallellt för att säkerställa att de kan samköras för att stödja verksamhetens mål. För utbildningssektorn betyder optimerade processer att lärare kan vara mer produktiva och lägga ner mer tid på bättre undervisning istället för att tillbringa värdefull tid på att hitta och arkivera dokument eller agera tekniskt stöd åt eleverna, säger Mia.

Undersökningen Ricoh Document Governance Index 2012 utfördes av Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh. Den visar i vilken utsträckning ny teknik påverkar verksamheter i Europa, och hur dessa – inklusive utbildningsinstitutioner – hanterar information, alltifrån affärskritiska dokumentprocesser avgörande för all verksamhet, som exempelvis ekonomi, HR och inköp till studentakter och antagningsansökningar.

[1] I jämförelse med tillfrågade inom offentlig sektor, finanssektor, rättsväsende, kommun/energi, vårdsektor, tillverkningsindustri, och detaljhandel.

Fyll i enkäten här för att se hur väl anslutna er verksamhets affärsprocesser är eller ladda ner serien med undersökningar här


Om Ricoh Document Governance Index 2012
Ett nytt perspektiv: Ricoh Document Governance Index 2012 är en undersökning som Coleman Parkes Research har genomfört på uppdrag av Ricoh Europe PCL. Den ger en uppdaterad bild av hur affärskritiska dokumentprocesser hanteras i företag över hela Europa och bygger på Ricohs tidigare index - Ricoh Document Governance Index 2009 och Ricoh Process Efficiency Index 2011

Undersökningen fokuserar på affärskritiska dokumentprocesser – organisationers kärnaktiviteter som upprepas ofta och regelbundet. De kan vara dokumentintensiva, men framförallt har de en direktverkan på företags samverkan med både kunder och anställda. De omfattar dokumentprocesser inom HR, ekonomi, inköp samt leverantörs- och kundreskontra. 

Undersökningen omfattar 1 075 intervjuer av beslutsfattare, högre tjänstemän och andra anställda inom stora (1 000+ anställda), medelstora (500-999 anställda) och små (mindre än 500 anställda) organisationer i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark), Spanien, Schweiz, Storbritannien och Irland. 

Organisationerna återfinns inom sektorerna utbildning, juridik, kommun/energi, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, detaljhandel samt bank och finans. Kvalitativa intervjuer genomfördes även med europeiska beslutsfattare i syfte att få insyn i hur de hantererar sina affärskritiska dokumentprocesser.

Hämta undersökningen här.   


För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Mia Hussner
CIO
Tel: 08-734 19 47
E-post: mia.hussner@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Europe PLC
Janice Gibson/Louise Yarrall 
Tel: +44 (0) 20 7465 1153
E-mail: press@ricoh-europe.com
www.ricoh-europe.com

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

|About Ricoh|

Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit: www.ricoh.se