Centerpartiet

Europasamarbetet måste förankras bland folket

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 09:02 CEST

Det framtida samarbetet i Europa måste vara förankrat i de breda folkdjupen om det skall bli långsiktigt hållfast. Folkets framgång i EMU-omröstningen i höstas borde vara en tankeställare för de politiker och partier som till äventyrs tror att man kan lämna folket bakom sig. Det framhöll centerriksdagsmannen Sven Bergström, Forsa när han på lördagen talade vid centerorganisationernas blomstermässa i Västansjö, Bjuråker.


Nu gäller det att utveckla ett nära europeiskt samarbete mellan folk och nationer, ett demokratiernas Europa, och hindra att nya murar byggs mot omvärlden.
Mångfalden är en styrka för Europa. Att från ovan tvinga fram likriktning är varken önskvärt eller bra. Därför är det viktigt att Europasamarbetet är flexibelt. I centerpartiets program inför EU-parlamentsvalet den 13 juni slår vi också fast att "De länder som önskar avgör själva vilka frågor och i vilken form de ska samverka utan förpliktelser för övriga länder att delta".

Det finns gränslösa frågor, där ett nära samarbete såväl i Europa som globalt är naturligt och eftersträvansvärt. En väl fungerande och rättvis handel, miljön, kamp mot internationell brottslighet och konfliktlösning för en hållbar fred är bra exempel på viktiga samarbetsfrågor på Europanivå.
- Om det folkliga stödet för EU-samarbetet skall utvecklas positivt är det närmast en självklarhet att också det svenska folket skall få ta ställning till det nya förslag till "ny grundlag för Europa" som är på väg fram.

En rad av EU:s medlemsländer planerar att låta väljarna få ta ställning till den kommande grundlagen. Senast är det Storbritannien och Polen som har bestämt sig för att myndigförklara medborgarna. Tidigare är det så gott som klart att medborgarna i Danmark, Nederländerna, Luxemburg, Irland, Spanien, Portugal och Tjeckien kommer att få folkomrösta. Eftersom diskussion även pågår i en rad andra länder kan en majoritet av unionens 25 medlemsländer komma att tillfråga väljarna om grundlagen.

Att tillfråga folket om en så omfattande maktöverföring som EU-grundlagen innebär borde, enligt min uppfattning, vara självklart av demokratiska skäl
I Sverige finns ett utbrett stöd för ett nära samarbete mellan Europas länder och folk, men också en stark kritik mot EU:s utveckling mot mer av byråkrati, centralisering och statsbygge. Därför är det viktigt att konstruktiva och pålitliga EU-kritiker väljs in i de demokratiska församlingarna. För min del ser jag då en av centerns toppkandidater Hans Lindqvist som det självklara namnet att kryssa i valet till EU-parlamentet den 13 juni, framhöll Sven Bergström.