eze System Europe AB

Europaskolan minskar sin energianvändning med Google Power Meter

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2011 10:56 CET

Strängnäs den 3 mars 2011 – Europaskolan i Strängnäs använder Google Power Meter för att öka kunskap och engagemang kring skolans miljöarbete. Visualisering och ökad kunskap om energianvändningen beräknas spara minst 20 % per år.

Europaskolans gymnasium i Strängnäs har sedan förra året arbetat aktivt med att minska sin energianvändning. Under sommaren 2010 installerades en lösning för att mäta, analysera och visualisera energianvändningen för skolans elever och lärare.

-       Vi har länge arbetat med att vara så miljömedvetna vi kan, säger Thomas Axelsson, VD och rektor för Europaskolan. Vi kände att vi behövde komma vidare i arbetet och ett viktigt steg i detta är att öka kunskap och engagemang hos våra elever och lärare.

Lösningen som Europaskolan valt möjliggör att mäta och följa energianvändningen i varje fastighet i skolan och sedan visualisera detta på skärmar i gemensamma utrymmen. Visualiseringen visar dels hur energianvändningen ser ut just nu, dels hur den har utvecklats över tiden. De olika byggnaderna visas också separat och i visualiseringen framgår vilka mål för minskad energianvändning som skolan satt upp.

-       Innan vi började mäta och visualisera energianvändningen kunde vi bara göra grova uppskattningar av vad som drog hur mycket och vad vi skulle kunna göra för att minska energianvändningen säger Thomas Axelsson. Nu har vi en klar bild över hur det ser ut, vilka resultat vi får av olika åtgärder och framförallt möjligheten att jobba aktivt med våra mål.

Nyligen genomförde Europaskolan en aktivitet för att minska energianvändningen utanför ordinarie verksamhetstid. En ”Släcka allt som går” aktivitet som skedde under en kväll efter stängning.

-       Europaskolans energianvändning på nätter och helger står för drygt en tredjedel av den totala energianvändningen, säger Niklas Zandelin, VD för eze System som levererat lösningen till Europaskolan. När vi gick igenom skolans alla lokaler, släckte och stängde av det som stod på så minskade vi energianvändningen med en fjärdedel. Detta innebär en total besparing på minst 10 procent per år, avslutar Niklas Zandelin.

För ytterligare information:

Thomas Axelsson, Europaskolan

070-235 99 22, thomas.axelsson@europaskolan.se, www.europaskolan.se

Niklas Zandelin, eze System

070-542 27 35, niklas.zandelin@ezesys.se, www.ezesys.se

eZE är en komplett, enkel och säker Internetbaserad lösning för att samla in, analysera och visualisera mätdata - från vilken typ av givare som helst.

eZE omfattar en smart insamlings- och kommunikationsenhet (eZEio) samt den Internetbaserade
tjänsten (eZEcontrol).

Genom att skapa tillgång till information om, och möjligheten att styra och minska, tex energianvändning
kan användaren snabbt sänka sina kostnader.

eZE är den mest kostnadseffektiva lösningen som finns på marknaden idag.