Karolinska Institutet, KI

European Vascular Genomics Network (EVGN): Europas ledande hjärt- och kärlforskare har samlats för att bättre kunna bekämpa kardiovaskulära sjukdomar

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 12:48 CEST

European Vascular Genomics Network (EVGN), som inriktar sig på forskning om hjärt- och kärlsjukdomar, är ett av de forskningsnätverk som har bildats inom Europeiska unionens sjätte ramprogram, "Life Science, genomics and biotechnology for Health", som syftar till att stärka den medicinska forskningen på området.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i Europa. Vanligast är hjärtinfarkt och stroke, som främst orsakas av åderförkalkning, vilka utgör åttio procent av dödsfallen inom gruppen hjärt- och kärlsjukdomar. Fler än fem miljoner människor dör varje år av hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar.
- Genom att samla Europas bästa grundforskning och kliniska forskning på det kardiovaskulära området kan vi stärka kunskapen inom vaskulär biologi och förbättra diagnos och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, säger Göran K Hansson professor vid Karolinska Institutet och verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset.

EVGNs forskning koncentreras på tre huvudsakliga områden och integrerar perspektiv från såväl post-genomforskning, det vill säga metoder baserade på undersökning av gener och proteiner, som från andra biomedicinska och biotekniska arbetssätt. De huvudsakliga forskningsområdena är: 1. Endotelfunktionen, som spelar en viktig roll i utvecklingen av åderförkalkning, 2. Instabiliteten hos de plack som bildas vid åderförkalkning, eftersom instabilitet kan utlösa blodproppsbildning, hjärtinfarkt och stroke, 3. Terapeutisk angiogenes, som handlar om tillkomsten av nya blodkärl och syftar till att förbättra syresättningen i hjärtat och reducera risken för hjärtsvikt.
- Vart och ett av dessa forskningsområden har potential för utveckling av nya diagnostiska och terapeutiska strategier som kan ge permanent förbättring för patienter, påpekar Göran K Hansson.

I nätverket ingår bland annat 25 forskningsinstitutioner, 35 forskningsgrupper och två bioteknikföretag. Från Sverige deltar Karolinska Institutet med två forskningsgrupper, som leds av professorerna Göran K Hansson och Lorenz Poellinger. Forskningsgrupperna som ingår i nätverket har en budget på cirka 60 miljoner euro, inklusive nio miljoner från EU under en femårsperiod.

För mer information kontakta: Göran K Hansson, 08-517 762 22, Lorenz Poellinger, 08-524 873 30. Pressekreterare Sabina Bossi, 08-524 838 95