Pharma Nord

Européer har selenbrist: Ny forskning stöder behov av tillskott

Pressmeddelande   •  Feb 29, 2012 14:46 CET

Sköldkörtelproblem, nedsatt immunförsvar, låg fruktsamhet, vissa cancerformer, och flera andra hälsoproblem bland européer kan kopplas till vårt låga intag av mikronäringsämnet selen. En av världens ledande experter på selen, professor Margaret Rayman, University of Surrey, Guildford, Storbritannien, har just skrivit en recension av selens inverkan på människors hälsa, där hon pekar på lågt intag som en bakomliggande orsak till olika hälsoproblem. Det kan också finnas vissa besvär kopplade till att få i sig för mycket selen, men det är inte något som vi européer bör oroa oss för, eftersom vi ligger långt under de nivåer som verkar ha en skyddande effekt.

Dags att agera?
Enligt en översynsartikel som publiceras denna vecka i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, kopplar tillgängliga studier de lägsta dödstalen med selenhalter i blodet på cirka 130-150 mikrogram per liter. Genomsnittlig selenstatus bland européer är mycket lägre och antas ligga någonstans i intervallet 80-110 mikrogram per liter.
Det är inte första gången professor Rayman tar upp selenproblemet. Redan 1997 skrev hon i British Medical Journal att det brittiska selenintaget hade reducerats med nästan 50% under de senaste två decennierna, vilket gjorde att det var dags för åtgärder mot denna något alarmerande utveckling.

Bevisade hälsoeffekter
Vi vet från studier att selen stödjer kroppens försvar mot virus, förbättrar mäns fertilitet genom att stödja friska spermier, hindrar  thyreoidea sjukdomar och att det även har dokumenterat anti-cancer- egenskaper. Det som experterna nu diskuterar är hur mycket av detta mikronäringsämne vi människor behöver för ett optimalt skydd.
Den nya översiktsartikeln i The Lancet bekräftar selens roll för människors hälsa och för oss ett steg vidare genom att peka faktum att européerna bör överväga en ökning av sitt intag för att vara på den säkra sidan.

Källa: The Lancet 2012, Feb.29. E-pub ahead of print

Vad är selen?
Selen är ett mineral, ett så kallat spårämne, som växter absorberar från marken och för vidare till djur och människor. Eftersom den europeiska jordbruksmarken i allmänhet innehåller mycket lite selen, får människor som lever i denna del av världen ofta otillräckliga mängder. Selen stöder ett antal mycket viktiga selenberoende proteiner i kroppen vilka är avgörande för vår hälsa. Selen finns naturligt i fisk, nötter, lever, njure och hela korn, men kan också tas i form av kosttillskott. En särskild selenjäst med organiskt selen (SelenoPrecise) har utvecklats för att ge optimal biotillgänglighet.  Denna selenkälla används i stor utsträckning för forskningsändamål  tack vare dess pålitliga kvalitet.