Privasee AB

Europeisk expansion för svensk startup

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 12:40 CEST

Svenska GDPR-utbildningar expanderar till Frankrike och Italien genom ett exklusivt samarbete mellan Privasee och Internago. Två startups som ligger i den digitala framkanten.

Det är bråda tider för företag i Europa att förbereda sig för EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft 25 maj i år. GDPR ökar skyddet för medborgares integritet- och dataskydd genom att hela verksamheten väver in respekt för individers integritet som standard, Privacy by design by default. Ofta landar GDPR-frågan på jurist- eller it-avdelningen. Utmaningarna upplevs som stora när hela organisationen ska anpassas med utbildning av medarbetare, genomgång av processer och it.

- Vi vill stötta organisationer genom alla mognadssteg i GDPR-resan; med online-utbildningar i awareness för medarbetare och djupare GDPR förståelse för förändringsprojektledare. För ledare, inom både management-team, compliance och andra ansvariga för större mängder persondata, som vill specialisera sig på att tolka GDPR i vardagssituationer passar Privacy Practioner Masterclass, säger Jennifer Ekström, affärsutvecklingschef på Privasee, på plats i Privasee’s Europa-hub i Lissabon.

Privasee är GDPR-specialister och vill sprida kvalificerade beprövad metodik för hur företag kan genomföra Privacy i verksamheten och släppte i april guideboken: A hands-on guide to GDPR-compliance: Putting theory into practice, utgiven av IAPP, som ett led i att sprida kunskap i Europa.

Nu inleds samarbetet med Internago som skapar etablerad närvaro i Frankrike och Italien. Den 11 april genomfördes ett ”Get GDPR Ready – seminarie” för företag i Paris och den 8 maj är det dags för Milano.

Det exklusiva samarbetet innebär att de två svenska startup-företagen väver samman sina ekosystem. Internago hjälper företag både in på nya marknader, med administrativa processer på sin nya webportaloch har ett stort europeiskt nätverk. Kristofer Svartling och Robert Wentrup, grundarna av Internago, är mycket glada för partnerskapet med Privasee.

- Privasees djupa kunskap och unika metodologi inom dataintegritet och GDPR är ett viktigt komplement till Internagos kunskapsbas och erbjudande att göra internationaliseringen mer digitaliserad och marknadsanpassad. I takt med att business blir alltmer internationell och datadriven så ökar kraven på dataskydd och dataintegritet, och här kommer Internago och Privasee att komplettera varandra mycket väl, berättar Robert Wentrup, VD på Internago.

Privasee’s utbildningar inom Privacy och GDPR ges från 2018 via europeiska utbildningsföretag som IFE by Abilways i Portugal, Cornerstone i Sverige och ICE Malta på Malta.

- Privasee och IFE delar värderingarna förtroende och öppenhet, båda sätter människor i centrum i vad vi gör. Privasee har kvalitativa GDPR-utbildningar med en balancerad agenda för både teori och applicerande inom varje kursdeltagares organisation, konstaterar Raquel Rebelo, CEO på IFE by Abilways.

Mer information om GDPR-utbildningar på www.privasee.eu. För frågor och bilder kontakta Jennifer Ekström - jennifer.ekstrom@privasee.eu, tel: +351 913 797 403. Information om Internago www.internago.se Kontaktperson: Kristofer Svartling kristofer.svartling@internago.com tel: +393 453 975 402.

Privasee

We make GDPR Privacy Accessible to All and Empower Organizations with Quality Privacy Repeatable Services.

We are passionate people with a unique combination of niche competencies in GDPR.

With our holistic approach and pragmatic way of working, we develop trustworthy companies and organizations with competitive durability.