Riksdagen

Europeisk kampanj mot familjerelaterat kvinnovåld

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 12:08 CET

Europarådet kommer från och med nästa vecka att driva en omfattande kampanj mot familjerelaterat kvinnovåld. Kampanjen inleds vid en ceremoni i Madrid den 27 november och ska pågå fram till mars 2008. Beslutet om kampanjen fattades vid Europarådets toppmöte mellan stats- och regeringschefer i maj 2005. Den parlamentariska församlingen stödjer regeringssidans beslut och har antagit en resolution (nr 1512) om riktlinjer för kampanjen på parlamentarisk nivå. Den har bland annat förberetts vid en utskottsutfrågning i mars 2006 i Stockholm som arrangerades av riksdagens Europarådsdelegation.

Den svenska Europarådsdelegation har utsett Carina Hägg (s) till kampanjansvarig i riksdagen. Som stöd har hon en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för insatser i riksdagen för att motverka kvinnovåld. I gruppen som tillsatts av riksdagsdirektören ingår Kirsti Pulkka-Ericson, sekreterare i den svenska Europarådsdelegationen, Lars Franzén, föredragande i justitieutskottet, Cecilia Back, föredragande i socialutskottet samt Katharina Tollin, riksdagsstipendiat, adjungerad.

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter och strider mot grundläggande demokratiska värden. Europarådet har sedan 1985 beaktat våld mot kvinnor som en särskild del av arbetet med FN:s konvention om mänskliga rättigheter. I Sverige har våld mot kvinnor uppmärksammats som en viktig politisk fråga ända sedan slutet av 1970-talet. Trots det ökar kvinnomisshandeln i Sverige. Förra året anmäldes 24 097 fall av kvinnomisshandel. Utvecklingen är inte unik, även i andra europeiska länder ser man liknande tendenser. Kvinnovåldet är ett samhällsproblem utan nationella gränser och måste därför motverkas på europeisk och internationell nivå.

Läs mera på kampanjens hemsida. http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/default_EN.asp

För ytterligare information kontakta
Carina Hägg (s), mobil 070-574 54 15, eller Kirsti Pulkka-Ericson, sekreterare i Europarådsdelegationen, telefon 08-786 55 90


Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48