Länsstyrelsen i Västernorrland

Europeisk konferens i Östersund 20-21 juli 2009

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 11:36 CEST

 Länsstyrelserna och landstingen i Jämtlands och Västernorrlands län arrangerar en konferens med temat Regionalt klimat- och energiarbete som hävstång för näringslivsutveckling. Konferensen genomförs i Östersund den 20-21 juli. Målgrupp är politiker, tjänstemän, företagare och deras organisationer samt akademin i EU: s samtliga regioner. Konferensen har lockat sammanlagt 230 deltagare.

Förhoppningen är att konferensen ska bidra med konkreta förslag till regionalt, nationellt och europeiskt tillväxtarbete med innovationer för förnybar energi och miljöteknik - så kallad Clean Tech - som bas. Ambitionen är att förmedla konferensens slutsatser till de ministrar i EU som möts i Åre 23-25 juli.

Motiven för att arrangera konferensen är följande:
• Klimat- och energifrågorna står högt på agendan i länen liksom de gör nationellt och inom EU - inte minst för det svenska ordförandeskapet.

  • Länen har av tradition bidragit kraftfullt till Sveriges energiförsörjning. Pågående arbeten regionalt indikerar att bidraget kan bli än större om till exempel vindkraften och biobränsletillgångarna tas till vara på ett klokt sätt. Samtidigt pågår ambitiösa projekt för att spara energi och ställa om från fossila bränslen.
  • Denna utveckling måste nu tas till vara för regionernas näringslivsutveckling.
  • Många av EU:s regioner brottas med liknande frågeställningar varför erfarenhetsutbyte, spridning av idéer och policyutveckling är angelägen. Konferensen ska erbjuda en arena för detta.

Konferensen Renewable Energy and Clean Tech - Tools for Regional Development är en del av Sveriges ordförandeskap i EU under 2009. Vid konferensen medverkar bland annat EU-kommissionären Pawel Samecki, direktör Göran Carstedt, Clinton Climate Initiative samt representanter för OECD, politiska företrädare från flera europeiska regioner, samt den svenska regeringen. Under konferensen kommer bland annat företag att visa upp nya innovativa produkter på en utställning.

Under konferensen, som är öppen för media, kommer presskonferenser att anordnas vid lunchtid såväl den 20 juli som den 21 juli i direkt anslutning till konferenslokalen.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Åberg, Länsstyrelsen Västernorrlands län, telefon +46 (0)611 34 90 49, ulrika.aberg@lansstyrelsen.se

Olle Bertilsson, Västernorrlands läns landsting, telefon +46 (0)611 800 00, olle.bertilsson@lvn.se

Gunnar Fackel, Jämtlands läns landsting, telefon +46 (0)63 14 75 00, gunnar.fackel@jll.se

Olle Lundgren, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Telefon +46 (0)63 14 60 00, olle.lundgren@lansstyrelsen.se

Besök www.rdc.2009.se för vidare information om konferensen, utställningen med mera.