Fysioterapeuterna

Europeisk konferens lockar rekordmånga sjukgymnaster

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:42 CEST

De senaste 10 åren har det skett en explosionsartad kunskapsutveckling inom ämnet sjukgymnastik. Det produceras nu i rask takt högkvalitativ forskning. Det är en utmaning att överföra denna kunskap från universiteten till patientnytta. En utmaning som såväl svenska som europeiska sjukgymnaster har antagit. Konferensen fokuserar på hur livslångt lärande och kontinuerlig yrkesutveckling kan förbättra och effektivisera behandlingsmetoderna så att kunskapen snabbare kan komma patienterna tillgodo.

Denhär veckansamlas över 450 sjukgymnaster på Norra Latins konferenscenter kring temat det livslånga lärandet. Det är uppenbart att intresset för yrkesutveckling är mycket stort. Europeiska sjukgymnaster har en gemensam utbildningspolicy (Bolognaprocessen) och en dito växande arbetsmarknad som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte på ett helt annat sätt än tidigare.

Kongressen pågår 25-26 september med start klockan 09.00 bägge dagarna.
Lokal: Norra Latin, Stockholm.
Konferenstema: 2nd European Congress on Physiotherapy Education. Life Long Learning Developing the Profession

Pressen är välkommen att närvara under hela konferensen. Ackreditering sker på plats vid registreringsdisken.

Ytterligare information på webbplatsen www.sjukgymnastforbundet
Kontaktpersoner:
Birgit Rösblad, forskning och utbildningschef, 070-2624343
Ann Kusoffsky, konferensansvarig, 0709-286107