Resenärsforum

Europeisk resenärskonferens 19-21 mars 2010

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 10:42 CET

Resenärsforum är i år värd för Europan Passengers´ Federations (EPFs) årliga stora konferens. Den har rubriken "Det är resenärerna som knyter samman regionerna" och den äger rum i Malmö 19-21 mars.

Programmet i sammandrag

Fredagen den 19 mars
Välkomstmiddag på restaurang Kockska krogen.

Lördagen den 20 mars
Välkommen
Trevor Garrod, EPFs ordförande
Märta-Lena Schwaiger, Resenärsforums ordförande
Anders Rubin, kommunalråd Malmö stad

Fördubbling av kollektivresandet, Sveriges mål 2020
Magnus Hedin, vd Skånetrafiken 
Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik 

Samarbete inom den regionala kollektivtrafiken
Karsten Rön Andersen, vd DSBFirst, operatör Öresundstågen

Bussarna i kollektivtrafiken 
Anna Grönlund, vd i Svenska Bussbranschens Riksförbund

Information till resenärerna om lokal, regional och långväga kollektivtrafik
Gerhard Wennerström. Vd Samtrafiken i Sverige AB

Den svenska politiken för transporter och klimat, kollkektivtrafikens roll som viktig   faktor
Infrastrukturminister Åsa Torstensson

Enkelt att resa kollektivt – aktuella principiella frågor i den europeiska transportpolitiken
Siim Kallas, vice ordförande i EU-kommissionen och transportkommissionär i EU-kommissionen (Prel) 

Paneldiskussion om enkla biljetter för kollektivresenärer, kombinerande trafikföretag, även i olika länder, korta introduktioner av
Shef Janssen, vd VDV-Kernapplikations-GmbH & Co KG
Margareta Berg, vd Resekortet i Sverige AB

Planeringen i Malmö för förbättrad kollektivtrafik och miljö
Klas Nydahl, trafikdirektör Malmö stad

Avslutning
EPFs ordförande Trevor Garrod summerar dagens konferens

Söndagen den 21 mars
Studiebesök

Fullständigt program med information om avgifter och rutiner för anmälan finns på www.resenarsforum.se.

Resenärsforum
Kurt Hultgren
Generalsekreterare
Tel 0707-88 44 77

 

 

Om Resenärsforum
Resenärsforum är en organisation som arbetar för bättre kollektivtrafik sett ur kundens/resenärens synvinkel. Vi är medlemmar i Sveriges Konsumenter och den internationella resenärsorganisationen EPF, (European Passengers' Federation).
Vi är remissorgan för statliga utredningar inom kollektivtrafiken och vi är representerade i ett antal större projekt avseende framtida kollektivtrafik.
Enskilda resenärer såväl som företag och kommuner är välkomna att stödja vår verksamhet genom ett medlemsskap.