Karolinska Institutet, KI

Europeisk satsning på HIV-prevention

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:30 CET

Ett nätverk med forskare i tio europeiska länder har tilldelats 15,5 miljoner Euro i anslag från EU-kommissionen för forskning kring HIV-vaccin och preventiva insatser med microbicider. Flera ledande HIV-forskare från Karolinska Institutet ingår i nätverket, kallat EUROPRISE, och kommer att delta i arbetet för att försöka stoppa den världsomfattande epidemi som dödar tusentals människor varje dag.Den av EU-kommissionen finansierade satsningen offentliggörs i nätverkets medlemsländer i samband med Världsaidsdagen den 1 december. Genom EUROPRISE kommer forskning kring HIV-vaccin och den nya teknologin med microbicider, en medicinskt gel som förs upp i slidan, att samordnas mellan 32 olika lärosäten, organisationer och företag. Samarbetet omfattar hela forskningskedjan – från tidiga upptäckter till kliniska studier – under de kommande fem åren.Vetenskaplig samordnare för nätverket är professor emeritus Hans Wigzell, Karolinska Institutet. Övriga forskare från KI som ingår i nätverket är:Professor Britta Wahren

Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi

Fas 2-studie av ett så kallat genetiskt vaccin mot HIV i samarbete med Smittskyddsinstitutet och Karolinska Universitetssjukhuset.Professor Francesca Chiodi

Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi

B-celler och antikroppar hos HIV-infekterade patienter.Docent Anna-Lena Spetz

Institutionen för Medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin

Avdödade celler som HIV vaccin.För mer information, kontakta:Professor emeritus Hans Wigzell
Tel: 08-524 866 80.
E-post: hans.wigzell@ki.se

Professor Britta Wahren
Tel: 08-08-457 26 30, 070-6741527
E-post: Britta.Wahren@smi.ki.se

Presskontakt KI: Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se