Rikspolisstyrelsen

Europeiska antiterroriststyrkor övar i svensk skärgård

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 14:01 CEST

Specialstyrkor från flera EU-länder deltar i en storövning i Stockholms skärgård sista söndagen i september
- Det är viktigt med internationellt erfarenhetsutbyte för att vi ska kunna upprätthålla vår förmåga att bekämpa grov brottslighet och terrorsim, säger Bertil Olofsson, chef för Nationella insatsstyrkan.

Söndagen den 28 september genomförs en gemensam övning där flera europeiska motsvarigheter till den svenska nationella insatsstyrkan (NI) deltar i en operation mot ett större fartyg på öppet vatten.

Specialstyrkor från Tyskland, Holland, Belgien, Danmark och Spanien anländer till Sverige i samband med övningen med helikoptrar, båtar och polispersonal, för en gemensamt genomförd insatsövning.

Övningen finansieras med EU-medel. Från svensk sida övas Nationella insatsstyrkan, Polisflyget och Kustbevakningen i samverkan. Försvarsmakten håller med ett stödfartyg och logistiskt stöd på land i samband med förberedelser och igångsättning av övningen.

Bakgrunden är arbetet inom ett EU-forum för chefer vid respektive lands antiterroriststyrka, ATLAS, som bland annat lett fram till metoder, utbildningar och övningar för insatser mot kapade fartyg till havs. Sverige tog 2005 initiativet till samverkan för att bygga upp kompetensen när det gäller maritima insatser. Fem övriga länder i EU ingår i gruppen, Tyskland, Holland, Belgien, Danmark och Spanien. Under de två senaste åren har mindre övningar genomförts i Danmark och i Holland för att gemensamt träna med helikoptrar, båtar och insatspersonal mot fartyg som är i rörelse på öppet vatten.

Efter avslutad övning finns representanter från övade svenska myndigheter, representanter från andra övande länder samt från EU tillgängliga för media.

Pressträff hålls ombord på M/S Dalarö i hamnen i Waxholm cirka 15.00 söndagen den 28 september.
OBSERVERA att endast föranmälda medier/enskilda journalister tillåts att delta på pressträffen.
Anmälan görs senast fredag den 26 september till Varg Gyllander, pressekreterare vid Rikskriminalpolisen. Tel: 070 268 99 99 alt varg.gyllander@rps.police.se
För mer information om övningen kontakta Bertil Olofsson, chef för Nationella Insatsstyrkan. Tel: 08 401 85 80.

Rikskriminalpolisens verksamhet riktar sig mot grov, organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Huvuduppgifterna är internationellt samarbete, kriminalunderrättelsetjänst samt att biträda polismyndigheterna inom olika områden. Rikskriminalpolisen hör till Rikspolisstyrelsen.