Arbetsmiljöverket

Europeiska arbetsmiljöveckan 2005: Bullerinspektioner av 2 000 arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 09:08 CEST

Hörselskadliga ljudnivåer är fortfarande ett stort arbetsmiljöproblem och ligger bakom 12 procent av de anmälda arbetssjukdomarna bland män, 3 procent bland kvinnor. Det är andelar som under senare år ökat. Den 24-25 oktober kontrollerar Arbetsmiljöverket hur arbetsgivarna förebygger bullerproblemen vid 2 000 arbetsplatser runt om i landet.

Drygt 20 000 arbetsgivare inom tillverkningsindustrin och friskvårdsbranschen (motionslokaler) har redan fått information. Var tionde av dessa kommer alltså att inspekteras. Kampanjen ingår i den Europeiska arbetsmiljöveckan med buller som årets tema. Den svenska insatsen syftar dels till att informera om de nya föreskrifterna och öka kunskaperna om riskerna med buller, dels att genom inspektioner aktivera arbetsgivarna att tillsammans med de anställda minska exponering för och skador orsakade av buller.

Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer bl a att kontrollera att arbetsgivaren

undersökt och bedömt riskerna med buller
känner till om exponeringsvärdena i föreskifterna uppnås eller överskrids
vidtagit åtgärder för att minska exponeringen
informerat arbetstagarna om riskerna och ser till att skyddsföreskrifter följs
har rutiner för hörselundersökning

Företag som brister på någon eller flera punkter får skriftliga krav att åtgärda detta. Resultatet redovisas av generaldirektör Kenth Pettersson vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm den 28 oktober.

Logaritmisk skala

Bullret ska, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller, AFS 2005:16, i första hand tas bort vid källan eller sänkas till lägsta möjliga nivå med hänsyn bl a till den tekniska utvecklingen. Vid en daglig exponeringsnivå på 80 dB eller högre (beräknat över en åttatimmars arbetsdag) finns krav på att hörselskydd ska finnas och på information och utbildning av arbetstagarna. Vid en exponeringsnivå på 85 dB eller högre gäller t ex att åtgärder ska vidtas, hörselskydd ska användas och hörselundersökning erbjudas. Buller mäts enligt en logaritmisk skala, vilket innebär att man redan efter femton minuters exponering av buller på 100 dB uppnått det högsta tillåtna värdet för en hel dag. Redan vid en halv minuts exponering för 115 dB är högsta tillåtna dagsdosen uppnådd. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är juridiskt bindande.

Kontaktperson:

Bengt R Johansson, sakkunnig och kampanjledare, 08-730 94 25.


Lästips: www.av.se/ämnesområden samt på www.av.se/statistik/dok/0000347.pdf (statistikfaktablad om buller inom tillverkningsindustrin)

AFS 2005:16 och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, finns här: www.av.se/regler

Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99