Amledo & Co

Europeiska branschorganisationer för ekologisk möbelproduktion

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:43 CEST

Europeiska branschorganisationer förbereder utbildning för ekologisk möbelproduktion

 SD-Ecofurniture är ett nytt europeiskt branschinitiativ för utbildning inom ekologisk möbelproduktion. Det är möbelbranschens organisationer i Frankrike, Rumänen och Spanien som har tagit det första steget. Det allt växande intresset inom industri och samhälle för miljön och hållbar utveckling har lett till en ökad efterfrågan på miljökompetens.

 

Att arbeta med ett hållbart miljöperspektiv är inte en­bart en förhoppning om att minska miljöpåverkan. Ett hållbart miljöarbete kan även innebära sänkta produktionskostnader, ökad effektivitet, försälj­ning och ett högre värde för företagets varumärke.  Genom en miljöanpassad möbelproduktion kan företag visa kunden och andra aktörer att de har spetskompetens och en unik produkt. Initiativet innebär att man ska ut­byta och dokumentera kunskaper om standard, forsk­ning, innovation, produktion, marknadsföring och yrkesutbildning, som främjar ekologisk möbelpro­duktion. Försöket har också fått stöd av EU:s program för europeisk yrkesut­bildning. Ledande svenska möbelföretag deltar i kartläggningen.

 

- Det är viktigt att vi är väl förberedda, för att möbelbranschen effektivt ska kunna möte utmaningen på en ekologisk och socialt hållbara möbelproduktion. Den franska regeringen planerar bland annat nya lagar som inne­bär miljöskatter och obligatorisk miljömärkning av möbler. Regeringen arbetar också för att dessa krav ska er­kännas på EU-nivå, säger Marie-Lise ROUX, forsknings- och utvecklingschef för möbler på FCBA.

Amledo & Co är ansvarig för projektets svenska del och har även hjälpt Trä-och Möbelindustriförbundet med EU-ansökningar och projekt. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om Ecofurniture.

Patrick Ärlemalm, BSc, MBA, VD

Box 46, SE-177 21 Järfälla

Tel: 08–580 813 09, mob: 070–642 72 99, fax 08–580 813 01

E-post: patrick.arlemalm@amledo.com

www.amledo.com