Riksförbundet Cystisk Fibros

Europeiska Donationsdagen den 23 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:20 CEST

Riksförbundet Cystisk Fibros

 

Pressmeddelande 

2010-10-19

Uppmaning till socialminister Göran Hägglund med anledning av Europeiska Donationsdagen den 23 oktober:

Ta bort alla hinder kring organdonation!

 

Vi på Riksförbundet Cystisk Fibros ser att våra medlemmars liv sätts på spel när väntan på transplantation blir lång på grund av organbrist. Eftersom antalet organdonationer minskar kräver vi att regeringen vidtar åtgärder.

För att ta bort hindren krävs:

1)      Ny transplantationslag som vidgar kretsen av donatorer genom att ge patienter med hopplös prognos fortsatt intensivvård så att den som uttryckt sin vilja att donera sina organ efter sin död får möjlighet till det.  Så är det inte i dag.

2)      Fler intensivvårdsplatser, vilket är en förutsättning för att kunna ta hand om svårt sjuka och kunna ta tillvara organ från avlidna då livet inte går att rädda.

3)      Att det finns en donationsansvarig läkare och sjuksköterska på alla sjukhus.

4)      Att man på alla sätt stödjer och uppmuntrar att fler anmäler sin vilja till donationsregistret.

 

Alla diskussioner kring donation innebär att man måste tänka till i svåra etiska frågeställningar som gäller liv och död. Men det är bråttom, om åtgärder inte sätts in riskerar människor som väntar på organ att dö, människor som genom en transplantation skulle kunna få tillbaka sina liv.

Cystisk fibros är den vanligaste livshotande ärftliga sjukdomen i Europa. Det syns inte vem som bär på anlagen, tre av hundra gör det. Slemmet i lungorna ger kroniska infektioner som gör det svårt att andas. En person med cystisk fibros tvingas ägna många timmar varje dag- livet ut- åt att bekämpa sin sjukdom, genom inhalation, andningsgymnastik och omfattande medicinering. Slutligen är det bara transplantation av lungor och/eller lever samt njurar som återstår.

 

Riksförbundet Cystisk Fibros  (RfCF) är föreningen för de sjuka och deras anhöriga. Vi kämpar för att förbättra deras vardag och samtidigt förbättra framtida odds.

Lars U Granberg
Förbundsordförande

För mer information kontakta förbundsordförande Lars U Granberg tel. 070-530 42 09 eller larsu.granberg@riksdagen.se