Ricoh Sverige AB

Europeiska företag går miste om gröna meriter

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 13:00 CET

Den 30 november 2009 presenterade Ricoh en ny undersökning som visar att europeiska företag helt i onödan går miste om möjligheter att minska sin miljöpåverkan och öka sin effektivitet via styrning av dokumenthantering. De olika europeiska marknaderna skiljer sig något och vissa uppvisar bättre resultat än andra.

Undersökningen visar att bara en bråkdel av Europas företag sätter upp mål och granskar de miljöaspekter som deras styrning av dokumenthantering innebär. Här ingår både energieffektivitet och återvinning. 67% av de högsta cheferna sätter upp kostnadsmål för styrning av dokumenthantering, men bara 41% har utformat miljömål. Det tyder på att europeiska chefer ofta underskattar de kostnadsbesparingar som en hållbar affärsverksamhet innebär. Det betyder även att pågående förbättringar avseende hållbarhet kommer bli en utmaning för de företag som saknar mätnings- och granskningsmetoder.

Ricohs undersökning visar också att de flesta organisationerna har en decentraliserad styrning av dokumenthantering (endast 39% har en intern strategi). Det visar att många företag förbiser de enkla taktiska åtgärder som har en omedelbar positiv effekt avseende hållbarhet. Undersökningen visade:

  • 32% av de tillfrågade företagsledarna säger att deras anställda själva bestämmer när det gäller duplexutskrifter (utskrift på arkets båda sidor) och endast 18% har infört en verksamhetspolicy på det området.
  • Nästan hälften (47%) av de europeiska företagsledarna känner inte till sitt företags policy avseende återvinning och 40% är ovetandes om sin policy för återvinning av toner.
  • På frågan om de anställda tänker på miljön när de gör utskrifter, gav de svarande sina anställda 5,5 poäng på en skala 1 (tänker inte alls på det) till tio (tänker mycket på det).

Lösningen är att utforma en centraliserad strategi för styrning av dokumenthantering som ger alla anställda insikt i ämnet, fakta om hur framsteg och besparingar kontrolleras och hur nya mål sätts. Med en sådan approach kan företagen göra en insats för både miljön och sig själva genom att dra nytta av de taktiska ”snabbvinster” som finns tillgängliga.

När man jämför olika europeiska länder ser man väsentliga skillnader i hur stor grad man har infört styrning av dokumenthantering. Frankrike leder medan Storbritannien och Irland ligger sist. Genom att sätta ett värde på miljöaspekter som återvinning, målsättning, granskning och anställdas beteendemönster, kan man generera en tabell som visar vilka länder som har de mest hållbara rutinerna för styrning av dokumenthantering. I Ricohs Ricoh Document Governance Index listas de sju kontrollerade länderna enligt nedan:

1.   Frankrike

2.   Italien

3.   Tyskland

4.   Nederländerna

5.   Belgien

6.   Spanien

7.   Storbritannien

Det är dock inget av länderna som lyckas få mer än 50% av ”maxpoängen”, vilket innebär att det finns gott om utrymme för minskning av miljöpåverkan.

Tom Wagland, gruppen för miljöledning på Ricoh Europe säger att “Trots att hållbarhet är en viktig punkt på företagens dagliga agendor, är man ändå inte medveten om den roll som styrning av dokumenthantering kan spela när det gäller att höja BÅDE miljö- och affärsmässig effektivitet. Företagen behöver agera nu genom att ta de små steg som behövs för att förbättra hanteringen av sitt dokumentflöde.” 

 Hållbar styrning av dokumenthantering i praktiken´
Tack vare Ricohs analys- och optimeringstjänst Pay Per Page Green, kan företag över hela Europa öka värdet på sin kärnverksamhet och minska sin miljöpåverkan.

  • En organisation inom den offentliga sektorn i Nederländerna minskade sin energiförbrukning med drygt 75% och sin pappersförbrukning med 10,3%.
  • En tysk biltillverkare beräknar kostnadsminskningar på €920 00, minskning av papper på 3 388 ton och CO2 på 4 934 ton över en viss avtalstid.
  • Ett frankrikebaserat företag (även det inom bilindustrin) har gjort en årlig besparing på €160,000 genom att minska sin energiförbrukning med drygt 535 000 kWh.
  • Ett läkemedelsföretag med –anläggningar i Italien – har projekterat en årlig minskning av kWh med 27,8%, minskad pappersförbrukning på 10,3% och en minskad övergripande miljöpåverkan på 15,8%.

Gå till www.ricoh-europe.com/research för att hämta whitepaper och mer information om resultat av undersökningen.
---------------------------

Till redaktören:

Om Ricoh Document Governance Index
Ricoh Document Governance Index genomfördes av det fristående marknadsundersökningsföretaget Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh. Undersökningen bygger på 311 djupintervjuer med beslutsfattare i ledande ställning i stora och medelstora företag inom finanssektorn, bland yrkesutövare, samhällsservice/telekommunikation och media. Intervjuerna genomfördes i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Irland. Samtliga svarspersoner är ansvariga för dokumenthantering i sina respektive företag och kontaktades under juli och augusti 2009. En kontroll har genomförts som bekräftar att undersökningen är representativ för Europa och för de avsedda vertikala sektorerna.

För mer information, kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice Gibson
Tel: +44 (0)20 7465 1153
E-post: press@ricoh-europe.com

Om Ricoh
Ricoh Company, LTD ("Ricoh Company") är ett teknologiskt världsledande företag inom dokumenthantering för kontor och tryckerier. Ricoh arbetar med organisationer över hela världen för att modernisera arbetsmiljöer och effektivisera dokumenthantering. Med över 108 500 medarbetare världen över bedriver företaget verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika, Stillahavsregionen, China och Japan.

Ricoh Europe Holdings PLC är ett börsnoterat aktiebolag och är Ricoh Companys EMEA huvudkontor med verksamhet i London, Storbritannien och Amstelveen, Nederländerna. EMEA-organisationen omfattar över 35 försäljningsdotterbolag och filialer. För räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2009 uppgick intäkterna från Ricohs EMEA-verksamhet till 523,4 miljarder YEN, motsvarade 25 procent av Ricoh Companys totala globala intäkter. Ricohs Company's globala försäljning uppgick till totalt 2 091,7 miljarder YEN för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2009. www.ricoh-europe.com

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige är verksamma inom sektorn för dokument- och informationshantering och har en nationell organisation med verksamhet på 26 platser i Sverige, som erbjuder heltäckande lösningar för kundernas IT-miljöer. Ricoh Sverige har över 600 anställda och har specialiserad expertis inom utskriftshantering för kontor och produktion. Bolaget har även cirka 30 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning kommer att uppgå till cirka 1 500 miljoner SEK. www.ricoh.se