Ricoh Sverige AB

Europeiska företag inte så snabba som de tror

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 10:03 CET

Europeiska företag tror att de kan förändras snabbare än de egentligen kan. Det visar en ny undersökning som the Economist Intelligence Unit har gjort på uppdrag av Ricoh Europe.

Ricoh, Stockholm 25 februari 2014 – Företagsledare jämför hellre sitt företag med en racerbåt (48 procent) än med en supertanker (17 procent). Samtidigt tror de det motsatta om sina konkurrenter. 92 procent anser att snabbhet är en del av deras företagskultur. Men tre fjärdedelar uppger att de inte kan agera tillräckligt snabbt på förändringar och endast 24 procent kan snabbt dra nytta av nya affärsmöjligheter eller anpassa sig till oförväntade förändringar.

Den nya rapporten The Challenge of Speed visar att de snabbaste europeiska företagen utmärker sig på tre områden – nya produkter och tjänster, teknikanpassning och förändrade affärsprocesser. Det är avgörande att prestationer på dessa områden går hand i hand, men få företag klarar alla tre. Bara ett av tre företag (29 procent) kan snabbt strukturera om sina processer för en förändring. Dessutom kommer initiativ till snabba framgångsrika förändringar från enhets- eller avdelningschefer snarare än från företagens ledningar. I vissa företag, där förändringsinitiativen kommer från ledningen, verkar företaget redan ligga efter sina konkurrenter. 53 procent av ledarna i dessa företag anser att de behöver förändras snabbare de kommande tre åren än i företag där förändring initieras av avdelningschefer (27 procent).

– För många företagsledare döljs de verkliga framgångssagorna av press och uppfattningen att det är komplext att modernisera verksamheten. Som den senaste undersökningen visar kan snabb anpassning bara uppnås om innovation, optimerade affärsprocesser och engagerade anställda sammanfaller. Ledningen kan också öka företagets anpassningsmöjligheter och lyckas med fler förändringar genom att delegera visst ansvar, säger David Mills, COO, Ricoh Europe. 

Det största hindret för utvecklad mobilitet är oförmåga att effektivt länka samman olika tekniska plattformar. Det leder till informationssilon som hindrar företagsledare att se förändringarna i företaget. Det näst största hindret är kulturellt. Företagsledare är eniga om att det är svårt att få anställda, affärsenheter och avdelningar att enas om ett gemensamt angreppsätt och endast en av tio anser att förändringsriktningen är tydlig för både enhetschefer och anställda. Det pekar på en kulturkrock mellan de anställda – varav många tillhör den digitalt kunniga generationen, och deras mer traditionella chefer. Detta kompliceras ytterligare av byråkratiska processer. Bara 36 procent av de tillfrågade säger att deras företag rensar bort onödiga godkännanden och kontroller i sin jakt på effektivitet.

Enligt Mills har den snabba förändringstakt som teknik påverkar marknader och omformar kundrelationer lyft frågan om företags mobilitet till en prioritetsfråga. Snabba företag är inte bara innovativa och entusiastiska användare av ny teknik, de kan också förändra kärnverksamhetens processer för att förverkliga förändringar och involvera sina anställda fullt ut. Bara genom att granska alla tre områden kan företagsledare utvärdera verksamheten i sin helhet och påstå att snabbhet är en del av deras företagskultur och att de har vad som krävs för att driva ett framgångsrikt företag.
Mer information om vilka utmaningar företag i Europa står inför gällande snabba förändringar finns här.

| Om undersökningen |
Undersökningen bygger på en intervjuserie och svar från 461 europabaserade beslutsfattare, från ett brett urval av branscher. Företagen är av olika storlek och nästan hälften (49 procent) är högt upp i ledningsstrukturen, 23 procent är styrelseordförande, vd, eller vice vd. Dessutom hölls intervjuer med företagsledare och välkända experter plus att man utförde omfattande en skrivbordsundersökning.


För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice O’Donnell / Jack Gibson
Tel: +44 (0)20 7465 1107 / +44 (0)20 3033 3766
E-post: press@ricoh-europe.com
www.ricoh-europe.com

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2013, Ricoh Group had worldwide sales of 1,924 billion yen (approx. 20 billion USD).
The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.
Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se