SME Week 2010

Europeiska kommissionen lanserar European Entrepreneurship Video Awards 2010

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 11:00 CET

Sökandet har påbörjats efter Europas mest kreativa film om vad som krävs för att bli en entreprenör. För andra gången har EU:s generaldirektorat för näringsliv bjudit in företagsamma filmskapare att delta i EEVA 2010, European Entrepreneurship Video Awards. Deltagare kan registrera sig fram till 9 april 2010 på ec.europa.eu/eeva2010

European Entrepreneurship Video Award har följande kategorier: ”Entreprenörskap – ett annat sätt att leva”, ”Entreprenörskap – utmaningar och belöningar” och ”Entreprenörskap – vägen mot framtiden”. Inom varje kategori utses en vinnare, en andrapristagare och en tredjepristagare som var och en belönas med 3 333 euro, 2 222 euro och 1 111 euro. Dessutom får fem av de bästa tävlande som är 25 år eller yngre och som inte har kvalificerat sig för ett av de nio priserna i kategorierna ovan ett specialpris på 555 euro var.

Tävlingen är öppen för alla medborgare som är bosatta i EU:s medlemsländer, eller i Norge, Island, Liechtenstein, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Albanien, Serbien, Turkiet eller Israel.

European Entrepreneurship Video Award ingår som en del i SME-veckan, ett initiativ med syfte att marknadsföra entreprenörskap i Europa och informera entreprenörer i små och medelstora företag (SME) om det stöd som finns på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

För mer information

Daniel Larsson, presskontakt, Re:Public Relations, 073-50 28 250, daniel.larsson@republicrelations.se

Webbplatsen för EEVA 2010:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_sv.htm

Webbplatsen för SME Week 2010:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/about/index_sv.htm    

Europeiska SME-veckan samordnas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv och industri. SME-veckans mål är att inspirera, stödja små företag, dela med sig med sig av erfarenheter om entreprenörskap och företagare och att uppmuntra unga människor att entreprenörskap är ett realistiskt karriäralternativ.