ABB AB

Europeiska kommissionen undersöker prissamarbete i gasisolerad ställverksverksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 18:05 CEST

ABB-lokaler ej med bland de som undersöks

ABB meddelade idag att den Europeiska Kommissionen har inlett en undersökning mot misstänkta konkurrenshämmande aktiviteter utövande av företag som är aktiva inom verksamheten -gasisolerade högspännings ställverk (GIS).

ABB säger att den Europeiska kommissionens Directorate-General for Competition utfört undersökningar i lokaler på företag inblandade i GIS-verksamhet. ABB säger att man medverkar fullt ut med undersökningen, och tillade att ingen av dess lokaler undersökts.

Företaget säger att under en intern revision upptäckts det att vissa ABB-anställda – tillsammans med anställda från andra företag verksamma inom GIS-sektorn – varit inblandade i konkurrenshämmande aktivitet. ABB kontaktade myndigheterna för att uppmärksamma dem på dessa aktiviteter och stödjer nu myndigheterna för att återställa effektiv konkurrens.

ABB tror på rättvis och öppen konkurrens på marknader runtom i världen, och ABB-företag och anställda är inte tillåtna under några som helst omständigheter att engagera sig i konkurrenshämmande aktiviteter.

ABB utövar nolltolerans när det gäller olagligt eller oetiskt uppträdande, och företaget säger att åtgärder vidtas mot varje anställd som varit inblandad i konkurrenshämmande utövande.

"Företagets kunder, anställda och andra intressenter har rätt att förvänta sig att ABB och dess medarbetare uppehåller och respekterar högsta standard när det gäller affärsetik", säger Jürgen Dormann, ABB:s styrelseordförande och koncernchef.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare runt om i världen.

Media Relations: Investor Relations:
ABB Corporate Communications, Zurich Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Tel: +41 43 317 6512 Sweden: Tel. +46 21 325 719
Fax: +41 43 317 7958 USA: Tel. +1 203 750 7743
media.relations@ch.abb.com investor.relations@ch.abb.com