Länsstyrelsen Västerbotten

Europeiska projekt för en åldrande befolkning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:59 CET

På torsdag den 18 november kommer 20 miljoner kronor fördelas till Europeiska projekt för en åldrande befolkning. Av det hamnar cirka 3,5 miljoner i Västerbotten.
Presskonferens torsdag 18 november
Sessionssalen, Länsstyrelsen, Storgatan 71 B
Länsråd Birgitta Heijer är ordförande vid mötet där politiker och beslutsfattare från sju Europeiska regioner tillsammans ska fatta beslut om fördelningen av pengarna.

Regionerna som deltar i mötet på Länsstyrelsen är Lorraine i Frankrike, Asturias i nord-västra Spanien, North Hungary i Ungern, Brescia i norra Italien, Wielkopolska i Polen och Häme i Finland.

Vid presskonferensen deltar politiker från de sju regionerna. Dessutom finns det möjlighet att ställa frågor till någon av de i Västerbotten som får pengar för att delta i ett projekt.
Presskonferensen avslutas med en ceremoni där kontrakt signeras av alla sju regionerna.
CREATOR – äldres behov som regional utveckling

Under två år ska kommuner, universitet och utvecklingsföretag utbyta erfarenheter och pröva nya lösningar, i projekt som både ska gynna de äldre och ge möjlighet till regional utveckling, i form av nya jobb.

Projekt som på torsdag kan bli beviljade pengar handlar bland annat om:
• Mat, hälsa och produktutveckling
• Så kallade smarta bostäder som gör det lättare att bo hemma
• Volontära insatser som förbättrar kommunernas förutsättningar att ge god omvårdnad
• Kvalitet och kundstyrd äldreomsorg
Landsbygd för både unga och äldre

Unga lämnar landsbygden för att söka utbildning och arbete i större städer, samtidigt som andelen äldre snabbt ökar. Så ser det ut i Västerbotten och i många delar av Europa. I flera av regionerna som deltar i CREATOR finns en utbyggd äldreomsorg, men alla beskriver de små kommunernas svårighet att få pengarna att räcka till.
Både möjlighet och utmaning ser regionerna i en ny generation äldre som har förväntningar på sin livsstil med god mat och stimulerande aktiviteter.
Unga behövs på landsbygden för att ge vård till äldre, men för att de ska kunna stanna behövs riktiga jobb.
Mini-programmet CREATOR ett interreg-program som drivs av Länsstyrelsen i Västerbotten är en lite pusselbit i arbetet att hitta lösningar för en attraktiv landsbygd för att både leva och åldras.
Läs mer om CREATOR på www.creator7.eu

För frågor: kontakta projektledare Mats-Rune Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten 070-621 73 52

Med Vänliga Hälsningar

Mariann Holmberg
Informatör CREATOR
Länsstyrelsen Västerbotten
mariann.holmberg@lansstyrelsen.se
072-222 73 43


Läs hela pressmeddelandet här: http://www.ac.lst.se/pressmeddelanden/?P=2681&ar=2010

Länsstyrelsen i Västerbottens län
info.vasterbotten@lansstyrelsen.se
Elisabeth Berglund A:son, informationschef
090-10 73 10, 070-666 73 10
elisabeth.berglund@lansstyrelsen.se