Lärarnas Riksförbund

Europeiska protester mot sänkta lärarlöner

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:08 CEST

Lärarnas Riksförbund uttalar sitt stöd för lärarna i Lettland där kraftiga lönesänkningar nu genomförs på redan mycket låga lärarlöner.
- Det är inte rimligt att lärarna i Europa ska drabbas först när den ekonomiska krisen slår till, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Med stöd av lärarnas yrkesfederation European Trade Union Committee for Education (ETUCE) genomförs demonstrationer idag, torsdagen den 2 april kl 14.00, i Lettlands huvudstad Riga. Federationens generalsekreterare Martin Rømer deltar i demonstrationen.

Sänkta löner med 20%
-Vi ifrågasätter de lettiska myndigheternas beslut att sänka de offentliganställdas, och i synnerhet lärarnas, löner. Det är inte lärarna och den offentliga sektorn som orsakat denna kris där stora summor försvunnit ibland annat banksystemet. Det är då inte rimligt att de ska betala för detta, säger generalsekreterare Martin Rømer från Riga.

Demonstrationen och protesterna handlar om att lönen ska sänkas med 20 % för lärarkåren. Inom sjukvården sänks däremot lönerna med den lägre procentsatsen 10%. På några universitet har lönen redan sänkts för lärarna. En högsta månadslön för en lettisk lärare är 300 euro, vilket motsvarar cirka 3000 kronor. Det står också klart att en del skolor kommer att stängas.

- Den europeiska lärarkåren och skolan ska bära Europa ur krisen. Det är då inte rimligt att lärarna ska ta den stora bördan eller drabbas först när det gäller neddragningar. Här gör man precis tvärtom mot vad man borde göra, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Satsa på kunskap
- Hur ska EU kunna konkurrera med de stora tillväxtekonomierna i Indien och Kina som satsar oerhört på skola och kunskap om vi prioriterar ner lärarna och utbildningen? Detta är en avgörande fråga för hela Europa, säger Metta Fjelkner.

- Lärarnas Riksförbund ger lärarna i Lettland vårt fulla stöd. Det som nu sker är mycket bekymmersamt, säger Sonja Åström, Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande och ansvarig för förbundets internationella arbete.

För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För information: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.