Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden fortsätter stödja arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 16:09 CET

61 projekt (55 förstudier och sex projekt om fördjupad implementering) får dela på 39,5 miljoner kronor i stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 6 december. Förstudierna ska lägga grunden för kommande genomförandeprojekt i syfte att motverka utanförskap på den västsvenska arbetsmarknaden. Ungdomar, personer med utrikes bakgrund samt personer med funktionsnedsättningar är de huvudsakliga målgrupperna.

Micael Nord, regionchef på Svenska ESF-rådet i Västsverige, menar att det ofta är
svårt för personer i dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden. 
- Med dessa förstudier lägger vi en grund för att Europeiska socialfonden även
fortsättningsvis kommer att göra skillnad för många människor och bidra till en
mer inkluderande arbetsmarknad i Västsverige.

De fördjupade implementeringarna ska stärka förutsättningarna för att nådda resultat och metoder i genomförda projekt förankras i den eller de organisationer som drivit projektet.

En komplett förteckning över samtliga projekt som beviljats stöd finns i bilaga.

Åren 2014-2020 innebär ny programperiod för Europeiska socialfonden

De 61 projekten är de sista som beviljas stöd under EU:s innevarande programperiod som sträcker sig över åren 2007-2013. Under perioden har Europeiska socialfonden fördelat 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap på arbetsmarknaden. Räknar man in svenska offentliga medel har över 13 miljarder kronor satsats i Sverige.

Under åren 2007-2013 har Europeiska socialfonden satsat totalt ca 1,3 miljarder kronor i Västsverige (Västra Götalands län och Hallands län). Totalt har drygt 400 projekt beviljats stöd och fler än 100 000 västsvenskar har deltagit i projekt finansierade av Europeiska socialfonden.

För närvarande utarbetar regeringen ett nytt program för Europeiska socialfonden i Sverige för åren 2014-2020. De första utlysningarna för medel från Socialfonden under kommande programperiod beräknas äga rum hösten 2014.

För mer information:
Micael Nord, Regionchef
Svenska ESF-rådet i Västsverige
031-707 73 70
micael.nord@esf.se


I varje region finns ett strukturfondspartnerskap, vars huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd. Prioriteringen är bindande för Svenska ESF-rådet. Strukturfondspartnerskapet i Västsverige består av 17 ledamöter från kommuner och landsting i Hallands och Västra Götalands län samt företrädare för Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, intresseorganisationer och föreningar samt universitet och högskolor.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras.