Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Gävleborg

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:30 CET

Karin Gellin, chef för Svenska ESF-rådet i Norra Mellansverige

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 209 miljoner kronor i Norra Mellansverige, som omfattar Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut cirka 450 miljoner kronor till sammanlagt 274 projekt i regionen.

– Från Nordanstig till Hofors händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Gävleborgs län och människorna som bor här, säger Karin Gellin, chef för Svenska ESF-rådet i Norra Mellansverige.

I Gävle finns till exempel projektet Unga till arbete. Här samarbetar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten för att hjälpa unga med psykiska eller psykiatriska funktionshinder att hitta, få och behålla ett arbete. En annan viktig del av projektet är att förbättra samarbetet mellan de berörda myndigheterna.

– Unga till arbete är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som vänder sig till dem som i många andra sammanhang faller mellan de stora etablerade systemens kontorsstolar, säger Karin Gellin.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 274 beviljade projekten i regionen.

Kontakt
Karin Gellin, chef Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige, 026-54 26 70
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.