Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Gotland

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:30 CET

Leif Einarsson, chef för Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 175 miljoner kronor i regionen Småland och Öarna, som omfattar Gotlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut drygt 423 miljoner kronor till sammanlagt 186 projekt i regionen.

– Från Fårö till Sundre händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Gotland och människorna som bor här, säger Leif Einarsson, chef för Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna.

Region Gotland driver till exempel projektet GotKom – Gotlands Kompetenslyft. Här erbjuds drygt 300 personer från 56 olika företag på Gotland möjlighet till kompetensutveckling. Utöver kompetenslyftet för medarbetarna och företagen skapas en rad nya affärsmöjligheter och innovativa samarbeten mellan näringsliv och utbildningsanordnare.

 – GotKom är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som stärker det lokala näringslivet, får fler företag att växa och bidrar till att fler människor kommer i arbete, säger Leif Einarsson.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 186 beviljade projekten i regionen.

Kontakt
Leif Einarsson, chef Svenska ESF-rådet Småland och Öarna, 036-34 57 36
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.