Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Jönköpings län

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:30 CET

Leif Einarsson, chef för Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 175 miljoner kronor i regionen Småland och Öarna, som omfattar Jönköpings, Gotlands, Kronobergs och Kalmar län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut drygt 423 miljoner kronor till sammanlagt 186 projekt i regionen.

– Från Gislaved till Tranås händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Jönköpings län och människorna som bor här, säger Leif Einarsson, chef för Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna.

I Jönköping finns till exempel projektet Socialt företagande för ökad välfärd. Här samarbetar Jönköpings, Gotlands och Kalmar län med Coompanion i respektive län för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att gå från arbetslöshet till arbete genom socialt företagande.  Varje insats som handlar om att gå från bidrag till lön ger minskade samhällskostnader. Och sociala företag kan vara en väg som skapar sociala och ekonomiska mervärden både för dem som arbetar i företaget och för samhället i stort.

– Socialt företagande för ökad välfärd är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som vänder sig till dem som i många andra sammanhang faller mellan de stora etablerade systemens kontorsstolar, säger Leif Einarsson.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 186 beviljade projekten i regionen.

Kontakt
Leif Einarsson, chef Svenska ESF-rådet Småland och Öarna, 036-34 57 36
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.