Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:30 CET

Leif Einarsson, chef för Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 175 miljoner kronor i regionen Småland och Öarna, som omfattar Kronobergs, Gotlands, Jönköpings och Kalmar län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut drygt 423 miljoner kronor till sammanlagt 186 projekt i regionen.

– Från Uppvidinge till Markaryd händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Kronobergs län och människorna som bor här, säger Leif Einarsson, chef för Svenska ESF-rådet i Småland och Öarna.

ProfilGruppen i Åseda driver till exempel projektet Aluminium på nya sätt. Här erbjuds drygt 500 personer inom aluminiumbranschen möjlighet till kompetensutveckling. Projektet ska bidra till nya arbetstillfällen samt utveckla medarbetarna genom en medveten och välgrundad satsning på kompetensutveckling, som i sin tur ska leda fram till nya tillämpningar, produkter och affärsmöjligheter inom aluminiumbranschen.

– Aluminium på nya sätt är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som stärker det lokala näringslivet, får fler företag att växa och bidrar till att fler människor kommer i arbete, säger Leif Einarsson.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 186 beviljade projekten.

Kontakt
Leif Einarsson, chef Svenska ESF-rådet Småland och Öarna, 036-34 57 36
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.