Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Örebro

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:00 CET

AnnKatrin Malmnäs, chef för Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 391 miljoner kronor i Östra Mellansverige, som omfattar Örebro, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Östergötlands län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut cirka 822 miljoner kronor till sammanlagt 230 projekt i regionen.

– Från Ljusnarsberg till Askersund händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Örebro län och människorna som bor här, säger AnnKatrin Malmnäs, chef för Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige.

I projekten ”Kompetensförsörjning och entreprenörskap 1 och 2” har till exempel 370 personer från 110 småföretag i Örebro län fått möjlighet att bredda och stärka sin kompetens.  Cirka hälften är kvinnor och soloföretagare, varav några med annan etnisk bakgrund än svensk. Företagen är bland annat verksamma inom friskvård, coachning, handel, restaurang, fastighetsförvaltning, redovisning, utbildning, bygg och IT.

– Dessa projekt utgör bara en bråkdel av alla de viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som stärker det lokala näringslivet, får fler företag att växa och bidrar till att fler människor kommer i arbete, säger AnnKatrin Malmnäs.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 230 beviljade projekten i regionen.

Kontakt
AnnKatrin Malmnäs, chef Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige, 019-16 54 88
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.