Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Östergötland

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:00 CET

AnnKatrin Malmnäs, chef för Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige.

Under 2011 satsar ESF 391 miljoner kronor i Östra Mellansverige, som omfattar Östergötlands, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala och Örebro län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut cirka 822 miljoner kronor till sammanlagt 230 projekt i regionen.

– Från Finnspång till Ydre händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Östergötlands län och människorna som bor här, säger AnnKatrin Malmnäs, chef för Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige.

I Mjölby kommun finns till exempel projektet Väderstad Kompetensutveckling, där företaget Väderstad-Verken fick ESF-medel för att kompetensutveckla sina medarbetare under finanskrisen. Sammanlagt fick 395 kvinnor och män möjlighet att kompetensutveckla sig – genom att öka individernas möjlighet till omställning så dämpade man krisens effekter samtidigt som man stärkte företagets konkurrenskraft.

– Väderstad Kompetensutveckling är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som stärker det lokala näringslivet och bidrar till att fler människor kommer i arbete, säger AnnKatrin Malmnäs.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 230 beviljade projekten i regionen.

Kontakt
AnnKatrin Malmnäs, chef Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige, 019-16 54 88
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.