Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:30 CET

Andreas Larsson, chef för Svenska ESF-rådet i Skåne och Blekinge.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 343 miljoner kronor i Skåne och Blekinge län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut drygt 753 miljoner kronor till sammanlagt 225 projekt i regionen.

– Från Båstad till Simrishamn händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Skåne och människorna som bor här, säger Andreas Larsson, chef för Svenska ESF-rådet i Skåne och Blekinge.

Sparbanken Syd driver till exempel projektet Tillväxtskolan. Här har 900 kvinnor och män från cirka 50 olika företag i Simrishamn, Ystad och Tomelilla fått möjlighet att bredda och stärka sin kompetens. I början av 2011 beviljades mer ESF-medel och målet är att 150 företag och 2000 anställda ska ha deltagit i utbildningarna fram till 2013.

– Tillväxtskolan är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som stärker det lokala näringslivet, får fler företag att växa och bidrar till att fler människor kommer i arbete, säger Andreas Larsson.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 225 beviljade projekten.

Kontakt
Andreas Larsson, chef Svenska ESF-rådet Sydsverige, 040-17 42 16
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.