Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Södermanland

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:00 CET

AnnKatrin Malmnäs, chef för Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 391 miljoner kronor i Östra Mellansverige, som omfattar Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands, Uppsala och Örebro län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut cirka 822 miljoner kronor till sammanlagt 230 projekt i regionen.

– Från Strängnäs till Oxelösund händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Södermanlands län och människorna som bor här, säger AnnKatrin Malmnäs, chef för Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige.

I projektet Tillväxt Trosa får till exempel 176 personer från 63 småföretag i Trosa tillgång till kompetensutveckling i tre steg: basutbildning för att driva företaget framåt åt rätt håll, individuella kurser som alla anställda på företaget kan gå för att komplettera sin egen kompetens och ”Lära i samarbete” där företagarna får möjlighet att lära av varandra genom att arbeta mot ett gemensamt mål, till exempel en ny affärsidé.

 – Tillväxt Trosa är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som stärker det lokala näringslivet, får fler företag att växa och bidrar till att fler människor kommer i arbete, säger AnnKatrin Malmnäs.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 230 beviljade projekten i regionen.

Kontakt
AnnKatrin Malmnäs, chef Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige, 019-16 54 88
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.