Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 12:28 CET

Ingmar Paulsson, chef för Svenska ESF-rådet i Stockholms län.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 462 miljoner kronor i Stockholms län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut drygt 820 miljoner kronor till sammanlagt 119 projekt i länet.

– Från Sigtuna till Nynäshamn händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Stockholms län och människorna som bor här, säger Ingmar Paulsson, chef för Svenska ESF-rådet i Stockholms län.

Ett exempel är Företagsakademin 3 som är ett kompetensvecklingsprojekt som riktar sig till företag i Stockholms län med 1-9 anställda. Projektet ska främja entreprenörskap, tillväxt och långsiktig utveckling i i länet. Målet är att kompetensutveckla 1000 företag vilket innebär cirka 2500 kvinnor och män.

– Företagsakademin 3 är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som stärker det lokala näringslivet, får fler företag att växa och bidrar till att fler människor kommer i arbete, säger Ingmar Paulsson.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 119 beviljade projekten i Stockholms län.

Kontakt
Ingmar Paulsson, chef Svenska ESF-rådet i Stockholms län, 08-457 33 16
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.