Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Västerbotten

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:30 CET

Lars-Erik Sjöblom, chef för Svenska ESF-rådet i Västerbotten och Norrbotten.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 113 miljoner kronor i Västerbottens och Norrbottens län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut 328 miljoner kronor till sammanlagt 231 projekt i regionen.

– Från Dorotea till Skellefteå händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Västerbotten och människorna som bor här, säger Lars-Erik Sjöblom, chef för Svenska ESF-rådet i Västerbotten och Norrbotten.

I Umeå finns till exempel projektet Steget vidare, som vänder sig till sjukskrivna som utförsäkrats, sjukskrivna med försörjningsstöd och arbetslösa med sammansatt problematik. Gemensamt för alla dessa grupper är att de behöver stöd från flera håll för att få arbete, egen försörjning och därmed ökad livskvalitet. Målet är att effektivisera insatserna från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården och Umeå kommun

– Steget vidare är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som vänder sig till dem som i många andra sammanhang faller mellan de stora etablerade systemens kontorsstolar, säger Lars-Erik Sjöblom.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 231 beviljade projekten i regionen.

Kontakt
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37
Lars-Erik Sjöblom, chef Svenska ESF-rådet Övre Norrland, 0920-384 80 90

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.