Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Västernorrland

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:30 CET

Lars-Erik Sjöblom, chef för Svenska ESF-rådet i Västernorrland och Jämtland.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 82 miljoner kronor i Västernorrlands och Jämtlands län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut drygt 226 miljoner kronor till sammanlagt 126 projekt i regionen.

– Från Ånge till Örnsköldsvik händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Västernorrland och människorna som bor här, säger Lars-Erik Sjöblom, chef för Svenska ESF-rådet i Västernorrlands och Jämtlands län.

I Härnösand finns till exempel projektet Grön helhet. Här samarbetar Vårsta Diakonigård med landstinget, kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och länsstyrelsen för att ge långtidsarbetslösa, sjukskrivna och ungdomar som inte fått fäste på arbetsmarknaden bättre möjligheter att få ett arbete och bli självförsörjande. 

– Grön helhet är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som vänder sig till dem som i många andra sammanhang faller mellan de stora etablerade systemens kontorsstolar, säger Lars-Erik Sjöblom.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 126 beviljade projekten i regionen.

Kontakt
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37
Lars-Erik Sjöblom, chef Svenska ESF-rådet Övre Norrland, 0920-384 80 90

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.