Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden utvecklar Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:30 CET

Elisabeth Krantz, chef för Svenska ESF-rådet i Västsverige.

Under 2011 satsar Europeiska socialfonden, ESF, 448 miljoner kronor i Västra Götalands och Hallands län. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet delat ut 964 miljoner kronor till sammanlagt 319 projekt i regionen.

– Från Bengtsfors till Svenljunga händer det saker som sätter vår plats på kartan och utvecklar Västra Götaland och människorna som bor här, säger Elisabeth Krantz, chef för Svenska ESF-rådet i Västsverige.

Ett exempel är projektet VästKraft som erbjuder anställda eller uppsagda inom teknikbranschen kompetenshöjande insatser. Projektet skapades utifrån arbetsmarknadsläget i Göteborgsregionen under hösten 2008, när teknikbranschen tyngdes av varsel och negativa prognoser. Hittills har 3 984 personer från 80 företag deltagit i kompetenshöjande insatser finansierade av projektet och av dessa är 23 procent kvinnor.

– VästKraft är bara en av oändligt många lite annorlunda och mycket viktiga insatser som görs inom ramen för ESF i Sverige och EU. Projekt som stärker det lokala näringslivet, får fler företag att växa och bidrar till att fler människor kommer i arbete, säger Elisabeth Krantz.

För lokal uppföljning bifogas en förteckning med grunduppgifter om alla de 319 beviljade projekten i regionen.

Kontakt
Elisabeth Krantz, chef Svenska ESF-rådet Västsverige, 031-707 73 70
Max Wallenberg, kommunikatör Svenska ESF-rådet, 08-579 171 37

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.

Under perioden 2007-2013 fördelar Svenska ESF-rådet över 6,5 miljarder kronor till projekt som främjar kompetensutveckling, motverkar utanförskap och förbättrar systemen för integration av medborgare från länder utanför EU. Räknar man in svenska offentliga medel satsas över 13 miljarder kronor. Minst 315 000 kvinnor och män kommer att beröras. Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet fördelat nästan 5,3 miljarder kronor till sammanlagt 1767 Socialfondsprojekt runtom i Sverige.