Energikontoret Östra Götaland

Europeiska Trafikantveckan - På väg åt rätt håll!

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2012 07:00 CEST

Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum den 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Om alla hjälps åt kan vi få ett mer hållbart resmönster, som i sin tur leder till trivsammare tätortsmiljöer, renare luft, minskat buller, ökad tillgänglighet och säkrare trafikmiljöer.

I Östergötland samordnas kampanjen av Energikontoret Östra Götaland och flera av länets kommuner medverkar med olika aktiviteter. Det kan innebära allt från att testa el-cyklar, prata kollektivtrafik med kommunpolitiker och fynda på cykelkorgsloppis till att promenera på en för dagen bilfri gata. På flera håll delas det även ut reflexer och cykelhjälmar.

- Europeiska Trafikantveckan kan hjälpa till att öka insikten om vilka miljöeffekter våra val av transportsätt har. Många tar bilen av ren vana, men det finns mycket att vinna på om fler cyklar, går och åker kollektivt, säger Ulrika Loebjer, projektledare på Energikontoret Östra Götaland.

Den 22 september genomförs dessutom EU-kampanjen ”I stan utan min bil”. En bilfri dag där alla invånare uppmanas att låta bilen stå och istället välja andra transportalternativ.

Huvudtemat för Trafikantveckan 2012 är ”Hållbar stadsplanering” och årets slogan är "På väg åt rätt håll".

För att läsa mer om alla spännande aktiviteter som annordnas runt om i kommunerna gå in på ww.energiost.se eller besök kommunernas egna webbplatser. 

Kontakt:
Ulrika Loebjer, projektledare Energikontoret Östra Götaland
Tel: 013-290993
E-post:  ulrika.loebjer@energiost.se 

Energikontoret Östra Götaland utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.