Riksdagen

Europeiska transportsystemet måste bli miljövänligare

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 14:15 CEST

Det europeiska transportsystemet måste bli mer miljövänligt och medel satsas på klimatsmarta lösningar. Det konstaterade ett enigt trafikutskott på tisdagen i ett utlåtande till EU-kommissionen.

Utskottet har granskat en grönbok från kommissionen om den framtida politiken för det så kallade transeuropeiska transportnätet. Det behövs enligt utskottet ett transportnät som gör att de olika trafikslagen kan samverka effektivare. Transportnätet måste också göra det möjligt att öka järnvägens och sjöfartens andel av godstransporterna.


Utskottet framhåller även behovet av insatser för att minska infrastrukturens sårbarhet vid ras, skred, storm och översvämningar till följd av klimatförändringarna.
– För att möta resenärernas och företagens transportbehov och samtidigt klara klimat- och energiutmaningarna är det angeläget att vi skapar ett mer sammanhållet, effektivt och hållbart transportnät inom Europa, uttalar sig gemensamt trafikutskottets ordförande Lena Hallengren (s) och vice ordförande Jan-Evert Rådhström (m). Prioriterade initiativ
Inom det transeuropeiska transportnätet finns det prioriterade projekt. Bland nya prioriterade initiativ vill utskottet inkludera den norra axeln som länkar samman de nordliga delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
Utskottet vill också inkludera den botniska korridoren, som är en nordsydlig transportkorridor som förbinder Barentsområdet i norra Sverige och Finland med ländernas södra delar. För mer information: Ring Mattias Revelius, föredragande i trafikutskottet, på telefon 08-786 53 81.
Trafikutskottets ledamöter
Planerad dag för beslut: Onsdagen den 22 april. DokumentMagnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000