Ungdomsstyrelsen

Europeiska ungdomsledare lär av Eksjö

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2003 09:00 CEST

Under veckan besöks Eksjö av 20 deltagare från ett tiotal europeiska länder för att lära sig mer om hur man kan jobba med ungdomar på landsbygden.

Utbytet pågår under en vecka och på programmet står studiebesök på företag som drivs av unga på landsbygden. De kommer också att arbeta med att jämföra ungdomars situation på landsbygden i olika länder. Målet är att föra samman ungdomsledare som arbetar med unga på landsbygden för erfarenhetsutbyte och att skapa kontakter för framtida samarbete. Europeiskt Ungdomscenter-Juventum i Eksjö står som värdar för utbytet som pågår 13-18 maj.

Europeiskt Ungdomscenter är en av organisationerna som ingår i den ungdomspolitiska stödjepunkten Astrid Lindgrens hembygd som samarbetar med Ungdomsstyrelsen. De regionala stödjepunkterna ska verka som specialister och pådrivare av den ungdomspolitiska utvecklingen.

Studiebesöket går under namnet ”Rural Youth in a Changing Europé” och finansieras av EU-medel inom ramen för programmet Ungdom.

För mer information:
Åsa Gustafsson, Ungdomsstyrelsen
tfn 08-462 53 88 e-post asa@ungdomsstyrelsen.se

Mickan Thor, Europeiskt Ungdomscenter-Juventum
tfn 0381-124 84 e-post mickan@juventum.nu

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden. Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling inom ungas Fritid och föreningsliv samt inom Internationellt ungdomsutbyte. Vi stödjer utvecklingen av Kommunal ungdomspolitik och följer upp den Nationella ungdomspolitiken.