Nordens Ark

Europeiska vildkatter från Nordens Ark släpps ut i friheten i Tyskland

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:34 CET

Tre Europeiska vildkatter som föddes på Nordens Ark i maj 2006 har skickats till Bayern i Södra Tyskland för att släppas ut i det vilda.Den Europeiska vildkatten har tidigare förekommit i stora delar av Europa. Idag är arten hotad och endast ett litet antal renrasiga vildkatter finns kvar.

Hoten mot arten är främst jakt, skogsskövling, biltrafik och sjukdomar som sprids av tamkatter. Återinplantering har dock skett i bland annat Belgien,

Frankrike, Tyskland och Schweiz. Nordens Ark deltar sedan flera år i ett återinplanteringsprojekt i Bayern i Tyskland. Hittills har 19 Europeiska vildkattungar

födda på Nordens Ark skickats dit. De tre vildkattungarna som i dagarna skickats, kommer att placeras ut i ett område som är speciellt skapat för vildkatter.

Biotopen är utformad för att skydda vildkatterna mot faror och stödutfodring sker vid behov. Vildkatterna kan utforska området i sin egen takt och efterhand

flytta vidare. En del katter flyttar snabbt, medan andra stannar flera månader. Arbetet med utplantering av Europeisk vildkatt i Bayern har visat sig vara framgångsrikt

och sker i ett nära samarbete med områdets skogsvårdare.Målet är att utplantera vildkattungar som föds på Nordens Ark i det vilda. Därför är det viktigt att de förbereds för ett liv i det vilda redan från födseln.

Hägnet på Nordens Ark är därför utformat så att kattungarna kan lära sig att klättra, hoppa och söka skydd från faror. Europeisk vildkatt är ett rovdjur som till största

delen lever på bytesdjur som kanin, möss, råttor och fåglar. I Bayern får ungarna lära sig jaga levande bytesdjur innan de släpps ut i det vilda.Den fjärde och sista kattungen från samma kull har flyttats till Högholmens djurgård i Helsingfors. Förhoppningsvis kommer denna hona att producera fler kattungar

som i framtiden kan skickas till något av återinplanteringsprojekten.Mer informationEwa Wikberg, djurvårdschef på Nordens Ark.

Tfn: 0523-797 81, 0701-90 32 48, ewa.wikberg@nordensark.seTherese Patriksson, pressansvarig på Nordens Ark

Tfn: 0523-795 93, 0706-97 91 47, therese.patriksson@nordensark.se

Hämta bilder på www.nordensark.se/pressbilder.html