Kvinnoforum

Europeiskt enande kring handlingsplan mot hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 14:39 CEST

Vid Kvinnoforums uppmärksammade konferens den 7-8 oktober antogs enhälligt en europeisk handlingsplan för det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld.

”Vår handlingsplan kopplas nu också ihop med det nätverk för polisledningar i 20 europeiska länder som vi startade i juni under en konferens i EUROPOLs högkvarter i Haag”, säger Kvinnoforums ordförande, Bam Björling.
”Handlingsplanen är ett viktigt verktyg för oss som arbetar nationellt, men även transnationellt”, säger Lewis Benjamin, Metropolitan Police Service/New Scotland Yard, som är en av Kvinnoforums samarbetspartners.
”Nästa steg i arbetet blir en konferens som Metropolitan Police Service arrangerar i London i mars nästa år och som öppnas av drottning Noor.”

Handlingsplanen:
 bygger på aktuella MR-konventioner och placerar hedersrelaterat våld inom de ramar som finns, för
att förhindra fortsatta kränkningar av främst flickors och kvinnors mänskliga rättigheter i Europa.
 påkallar ökad implementering av dessa konventioner och en intensifiering av arbetet mot
hedersrelaterat våld.
 yrkar på främjande av insatser för ökad medvetenhet kring hedersrelaterat våld och dess komplicerade
yttringar och mönster.
 uppmanar till att utöka och stärka befintliga stödjande strukturer och system.
 förordar koordinering av samarbete mellan berörda institutioner både nationellt och transnationellt.

”Handlingsplanen lämnas nu över till jämställdhets- och integrationsminister Mona Sahlin, som höll slutanförandet vid konferensen, som bidrag till regeringens internationella konferens om hedersrelaterat våld i december”, säger Anita Gradin, Kvinnoforums styrelse.

Bakom handlingsplanen står ett stort antal aktörer som representerar civila samhället, polis, socialtjänst, vetenskapliga institutioner, rättsväsende och regering. Konferensen och handlingsplanen ingår i Kvinnoforums EU-projekt där tio europeiska samarbetspartners deltar.

Läs hela handlingsplanen: www.kvinnoforum.se/pdf/the_stockholm_declaration.pdf
Pressmeddelande konferensen 7-8 oktober: http://www.kvinnoforum.se/press/pressmeddelande041004.pdf
Pressmeddelande poliskonferensen 22 juni: http://www.kvinnoforum.se/press/040623press.pdf
Kvinnoforums arbete mot hedersrelaterat våld: http://www.qweb.kvinnoforum.se/heder.html

Kontakt:
Bam Björling, Ordförande Kvinnoforum
070-373 68 05

Johanna Förberg, Projektledare
0739-16 30 03