Livsmedelsverket

Europeiskt nätverk för riskvärdering inom livsmedelsområdet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 17:00 CEST

Den 8-9 november samlas intressenter av riksvärdering inom livsmedelsområdet i Berlin. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, vill med ett öppet möte utbyta kunskap för att stärka ett nätverk inom området.

Mötet äger rum hos den tyska myndigheten för riskvärdering, BfR, och riktar sig till alla intresserade, såsom lagstiftare, forskare, representanter för konsumenter och miljörörelser, industri, media och andra.
Under mötet kommer man att diskutera hur riskvärdering går till idag i Europa och hur den kan utvecklas. Mötet kommer också att diskutera hur man ska kunna väga samman risk med nyttoaspekter. En stor utmaning, både för riskvärderare och informatörer.
Livsmedelsverket har ett stort engagemang för riskvärdering och kommer att delta i mötet.

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500