Micropos Medical AB

Europeiskt patent godkänt för Micropos RayPilot® sändare innehållande dosmätning

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 16:39 CET

Ytterligare ett Europeiskt patent har godkänts gällande RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Syftet med RayPilot®, som kan liknas vid ett GPS system, är att möjliggöra strålning av mindre mängd frisk vävnad vilket kan minska biverkningarna samt att höja stråldosen på cancertumören vilket kan bota fler patienter.

Det beviljade patentet avser förbrukningsvaran i RayPilot® systemet som är en sändare som implanteras i tumörområdet och därmed kontinuerligt under hela behandlingen kan ge tumörens exakta position, patientens identitet och dessutom vilken stråldos som ges till området. Patentet gäller utformningen av förbrukningsvaran för att uppnå funktionerna på ett enkelt sätt med ett minimum av komponenter och anslutningar för att underlätta tillverkning av produkten.

Alla dessa funktioner syftar till att ge en ökad trygghet och säkerhet i dagens cancerbehandling, där det inte är ovanligt att fel patient behandlas, fel dos ges till tumören och att organ i kroppen rör på sig så att strålningen missar tumören och istället fokuseras på frisk omkringliggande vävnad.

Problemet med dagens behandling är att den baseras på att tumören positioneras före behandlingen med röntgenbilder och att det inte finns någon övervakning av tumörens läge under tiden som strålningen ges.

Under 2012 publicerade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg en vetenskaplig poster med erfarenhet från användning av RayPilot® som tydligt visar att vid behandling av prostatacancer kan tumören under pågående strålning röra sig så mycket som över 1 cm. På grund av risken för organrörelse läggs idag en betydande marginal till runt tumören vilket riskerar betydande biverkningar i form av inkontinens, impotens och ständiga blödningar från ändtarmen.

För att kunna minska marginalen och därmed kunna minska risken för biverkningar krävs en ökad precision och kontinuerlig övervakning av tumörens läge vilket är precis det som RayPilot® syftar till.

Förutom att det är viktigt att veta att strålningen sker på rätt ställe så är det även viktigt att vara säker på att rätt stråldos ges till tumörområdet.

Ett exempel på detta är ett uppmärksammat fall i Frankrike där ett antal strålbehandlande läkare i februari 2013 dömdes till fängelse för dråp med efterföljande avstängning efter att 450 prostatacancerpatienter fått fel stråldos varav minst 12 med dödlig utgång.

I kommande version av RayPilot® och som nu har fått ett Europeiskt patentskydd kommer även stråldosen till tumörområdet kunna läsas ut vilket kan göra att olyckor med feldosering och dödsfall kan komma att undvikas. 

RayPilot® finns idag installerat både för klinisk användning och för framtida forskning på kliniker i Sverige, Danmark, Tyskland och Italien. I dag är systemet godkänt för prostatacanceranvändning men tekniken är tänkt att även kunna användas vid strålbehandling av bland annat bröst-, gyn-, lever- och barncancer som är cancerformer där man idag har en stor risk för rörlighet under behandling.

Klicka här för att se nyheten som PDF

För ytterligare information kontakta: 

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.