Write It

Europeiskt Projekt EnVouge

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:42 CEST

"En Vogue - ett skräddarsytt utbildningsprogram för att skapa ett attraktivt koncept för unga kvinnliga studerande" har utvecklat resurser för lärare och utbildare med tema kring flickors intresse för mode.

 

Syftet är att uppmuntra unga lågutbildade kvinnor att skaffa sig kompetens inom IT och

entreprenörsanda. Dessa resurser inkluderar en praktisk verktygslåda av aktiviteter och en

kompletterande handbok som beskriver filosofin bakom verktygslådan och innehåller konkreta tips för dess användning för lärare, utbildare, unga kvinnliga elever och intressenter i de 8 partnerländerna Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, Turkiet och Storbritannien.

 

Med sina 5 kapitel handleder En Vouges handbok lärare, utbildare och studie- och yrkesvägledare genom frågor om hur man kan nå och lära unga lågutbildade, motiverade kvinnor. Den kompletterande Verktygslådan erbjuder 94 verktyg med användbar didaktisk information, några hundra sidor med stödmaterial som utlämningsuppgifter, mallar och exempelövningar och aktiviteter som enkelt kan skrivas ut till klasser som arbetar med IT och / eller entreprenörsanda.

 

Utvecklingsarbetet har hittills fått stöd av nationella strategiska rådgivande grupper som består av aktörer och beslutsfattare, utbildningsanordnare och vägledare samt organisationer inom modebranschen som har varit med från början av projektet och har bidragit till projektets utveckling med synpunkter från sina verksamheter för att garantera att alla produkter kommer att vara anpassade till de behov som målgruppen har.

Om du vill ha mer information om "En Vogue"-projektet, besök hemsidan:

 www.envogue-project.eu

 

Kontakta projektkoordinatorn

BEST Institut für berufsbezogene

Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Mariahilfer Straße 8

AT-1070 Wien

T: +43 / 1 / 585 50 50

E: Helmut.Kronika@best.at

Projektpartnern i Sverige :

Folkuniversitetet Kristianstad

Föreningsgatan 1

291 33 Kristianstad

T: +4644207640

E:Ingmarie.Rohdin@folkuniversitetet.se

 Ansvarstagande:

 Projektet "En Vogue - ett skräddarsytt utbildningsprogram för att skapa ett attraktiv koncept för unga kvinnliga studerande" har skapats med stöd från Europeiska kommissionen. För denna publikation ansvarar endast upphovsmannen, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användningen av informationen däri.

Project nr. 503248-LLP-12009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP