SIS, Swedish Standards Institute

Europeiskt projekt för mer lättöppnade förpackningar

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:08 CET

70 miljoner människor i Europa har nedsatt handfunktion eller någon annan form av funktionshinder som gör det svårt att öppna många förpackningar. Nu har SIS, Swedish Standards Institute startat ett projekt som ytterst ska leda till att vi får mer lättöppnade förpackningar i hela Europa.

Det europeiska projekt som nu drar igång har initierats av svenska Reumatikerförbundet, Konsumentverket och SIS, Swedish Standards Institute. Ordförande blir Stig Håkansson från Konsumentverket.
- Med standarder på det här området ökar förutsättningarna för en bättre livskvalitetet för en stor grupp människor som idag har svårt att öppna olika typer av förpackningar. Det handlar om en och en halv miljon människor bara i Sverige.

Ett första delmål är att lägga fast projektets omfattning och inriktning. Projektet ska besluta vilka områden som ska omfattas och hur avgränsningen ska ske till kraven på barnskyddade förpackningar m.m.

Stig Pettersson är ansvarig för projektet på SIS.
– Vi är i en uppstartsfas och ser fram emot att många företag och organisationer engagerar sig i projektet, till exempel företag inom detaljhandel och förpackningstillverkning och handikapp- och pensionärsorganisationer.

Reumatikerförbundet har länge arbetat för mer lättöppnade förpackningar eftersom svåröppnade förpackningar orsakar stora problem för reumatiker. Leif Hansson är utvecklingsansvarig på Reumatikerförbundet.
- Målet är att marknaden ska erbjuda oss konsumenter förpackningar som vi lätt kan öppna, dosera och återförsluta på egen hand. Det här gäller inte bara människor med funktionsnedsättningar utan vi ser att en utveckling mot mer användarvänliga förpackningar kommer att vara positiv för alla.

För ytterligare information:
Stig Pettersson, projektledare SIS, tfn 08-555 520 96, stig.pettersson@sis.se
Stig Håkansson, Konsumentverket, tfn 08-429 06 04, stig.hakansson@konsumentverket.se
Leif Hansson, utvecklingsansvarig, Reumatikerförbundet, tfn 08-505 805 10, leif.hansson@reumatikerforbundet.org
Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555 520 97, erika.messing@sis.se


SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 160 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Tfn: 08-555 520 00 Fax: 08-555 520 01
info@sis.se
www.sis.se