Hälsans nya verktyg

Europeiskt studiebesök lär av Östergötland - utvecklar nya verktyg för aktivt åldrande

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 11:16 CEST

Nära samarbete med universiteten, en omfattande testmiljö och värdefulla nätverk. I Sverige, och inte minst i Östergötland, har vi lyckats skapa ett bra innovationsklimat. Detta fick ett 60-tal gäster från 13 europeiska regioner se vid förra veckans studiebesök som Hälsans nya verktyg arrangerade tillsammans med Region Halland och Östergötland.


Studiebesöket ingår i det interregionala EU-projektet CASA som syftar till att utveckla regional politik och utbyta kunskap gällande större implementeringar av innovativa IT-lösningar för ökat oberoende.

– Fokus låg på att beskriva hur vi arbetar för att stödja och underlätta framtagandet av innovationer och att visa konkreta exempel på produkter och tjänster som ökar de äldres självständighet och ger dem ett aktivt och hälsosamt åldrande, säger Anders Carlsson, projektledare på Hälsans nya verktyg.

På programmet stod bland annat besök på Universitetssjukhuset i Linköping där gästerna fick se hur man jobbar med en elektronisk hälsodagbok för patienter med hjärtsvikt och hur man på distans kan övervaka och analysera effekter av medicinering hos Parkinson-patienter.

Vidare besökte man Hagdahlska huset, ett aktivitetshus för äldre, och Testmiljö Norrköping i bostadsområdena Såpkullen och Vilbergen där de bland annat fick möta några av de äldre som beskrev nyttan och nöjet av att använda surfplatta. På plats fanns även uppfinnarna av medicindosetten Careousel och Tieto som visade sitt digitala anhörigverktyg Rapsodi.

– Det har varit ett väldigt givande och intressant besök. Över förväntan. Jag är verkligen imponerad. Jag har sett mycket som inspirerat mig och som jag kommer ta med mig hem, säger Irina Odnoletkova, innovationsansvarig vid Independent Health Insurance Funds i Belgien, en av deltagare vid studiebesöket.

Detta var det sista studiebesöket av tio som genomförts under det treåriga CASA-projektet. Slutkonferens äger rum i oktober i Bryssel då projektresultaten ska presenteras.


För mer information kontakta:
Anders Carlsson, Hälsans nya verktyg
0705-38 89 08, anders.carlsson@halsansnyaverktyg.se

Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö, med Östergötland som bas, som stöttar utvecklingen av nya tekniska lösningar inom vård, omsorg och äldreliv. Bakom Hälsans nya verktyg står ca 40 företag, länets kommuner med Linköping och Norrköping som lokomotiv, landstinget, regionförbundet Östsam, Linköpings universitet och forskningsinstitut, intresseorganisationer och föreningar.